THONG BAO TIN MUNG # 79 = DUNG LAY AC BAO AC Print

Bánh Sự Sống # 40
--------
THÔNG BÁO TIN MỪNG # 79 - Website ChiaseLoiChua.com
" ĐỪNG LẤY ÁC BÁO ÁC *

1- Ngày nay các đài phát thanh của người Việt hải ngoại thường nhắc đi nhắc lại là chúng tôi không nhận đọc những bản thông báo có tính cách chỉ trích, mạ lị, bôi xấu. Thế mới biết người ta sợ nó thật!
2- Bạn sẽ phản ứng cách nào trước những lời phê bình chỉ trích? Nếu bạn giận dữ đáp trả người chỉ trích mình, thì cần học từ nhà truyền giáo thời thuộc địa Mỹ là Jonathan Edwards. (1703-1758)
Họ cho rằng ông đã sai lầm đủ thứ, vu oan cáo vạ đủ điều.
3- Tuy bị cáo gian như vậy, ông vẫn giữ thái độ yêu thương tha thứ. Một thuộc viên ủng hộ, viết về ông như sau: "Tôi chưa hề thấy một dấu hiệu nhăn nhó mảy may nào trên nét mặt của ông...ông giống như người của Thiên Chúa với nét mặt vui tươi với kẻ thù của ông mà ít ai có được." Còn tôi có tập giữ được nét mặt: -Tha thứ không?
* Edwards noi gương Chúa : "Bị ngược đãi, Người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng hề mở miệng. (Isai-a 53, 7)

* Thực hành : Bạn đã giống Đức Kitô được những nhân đức nào?
1 - Bạn có bình an bên trong ngay cả trong khi bị phê bình chỉ trích không? 2- Nếu cầu xin Chúa Thánh Linh giúp, để thực hành giống như Chúa Giêsu, bạn cũng có thể như Edwards, đáp trả theo cách giống như Đức Kitô trước mọi cáo buộc, khinh chê, hiều lầm, lên án? 3- Bạn cứ làm thử đi, Chúa sẽ sẵn sàng giúp, bạn sẽ thấy bình an từ bên trong, vì đã thắng trận lớn trước thể xác và tâm linh.
Lời Ban Sự Sống qua thánh Phêrô khuyên nhủ tuyệt vời như sau: "Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc. Vì anh em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc." (1 Phê-rô 3, 9).

Đầy tớ Nguyễn Định * Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com