THONG BAO TIN MUNG # 77 = SU DAN DAT CUA LOI CHUA Print

Bánh Ban Sự Sống # 39
----------
THÔNG BÁO TIN MỪNG # 77- Website ChiaseLoiChua.com
*SỰ DẪN DẮT CỦA LỜI CHÚA*

* Chuyện kể : Có một tín hữu rất ít đọc Kinh Thánh; nhưng mỗi khi gặp nan đề là anh muốn tìm đến sự dẫn dắt của Lời Chúa.
Ngày nọ, sau khi thất bại trong việc mua bán làm ăn, lâm vào cảnh nợ nần. Chán nản quá, anh định tự sát; nhưng cũng sợ chết, chợt nhớ đến Kinh Thánh, anh quyết định đọc một vài câu. Thế nhưng Kinh Thánh nhiều sách quá, biết đọc câu nào bây giờ, anh bèn nhắm mắt lật đi lật lại, mấy câu theo kiểu bói toán. Anh bắt đầu nhắm mắt lật câu trúng câu Phúc âm thánh Mat-thêu 27: 5, mà anh nhận được là: "Giuđa ném số bạc vào đền thờ rồi lui ra và đi thắt cổ".. Anh run sợ quá, gấp sách quyển Kinh Thánh lại; nhưng cố thử một lần nữa, xem sao. Lần này anh mở trúng câu Luca 10: 37 là "Anh hãy đi làm theo như vậy". Anh lo quá, thử lại một lần nữa, có thể là quá tam ba bận. Câu Kinh Thánh cuối này nằm trong Gioan 13: 37 là "con thể đi ngay bây giờ".

* Một phút suy tư : Lời Chúa là nguồn sự sống; nhưng không phải dễ dàng đón nhận lấy một cách cẩu thả. Nơi đó chứa đựng sự khôn ngoan, quyền năng, và sự biến cải; nhưng chỉ những ai thành tâm, khiêm tốn, và tin tưởng đến với Chúa mới có thể nhận được.
Ngài ban sự khôn ngoan cho người khiêm tốn, sức mạnh cho người biết mình yếu đuối, biến đổi những ai muốn được đổi mới, và dẫn dắt người nào phó thác đời mình cho Ngài.
* Không thể coi thường Lời Chúa như bùa phép, bói toán; nhưng hãy tìm nơi đó là Bánh Ban Sự Sống cho tâm hồn .

Lời Chúa tôi ghi nhớ: Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Mệnh lệnh Ngài làm con khôn hơn địch thủ, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng... (Thánh vịnh 119: 97-99 )

Đầy tớ: Nguyễn Định * Mời thăm : Website ChiaseLoiChua.com