THONG BÁO TIN MỪNG # 320 - MARIA MẸ THIÊN CHÚA Print

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 320 - Website ChiaseLoiChua.com

Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa
Tin Mừng Luca 2, 16-21

CHIÊM NGẮM MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

*LỜI CHÚA: Ma-ri-a hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,18)

*SỐNG VÀ CHIA SẺ: Một hài nhi mới sinh "bọc trong tã, nằm trong máng cỏ" mà lại là dấu hiệu nhận biết trẻ sơ sinh đó chính là "Đấng Cứu Độ", là "Ki-tô, Đức Chúa".

- Những người chăn chiên hẳn đã ngạc nhiên trước lời báo tin đó của sứ thần. Họ lại càng ngạc nhiên hơn khi chạy đến hang đá và thấy sự việc đúng như những gì sứ thần đã báo tin.

- Phúc Âm Lu-ca còn cho biết: ai nghe những người chăn chiên thuật lại chuyện đó cũng ngạc nhiên. Đức Ma-ri-a ngạc nhiên trước huyền nhiệm của Thiên Chúa nhưng không phải bằng cách ồn ào bên ngoài, trái lại Mẹ "hằng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng."

- Bằng cách chiêm ngắm mầu nhiệm đang diễn ra nơi chính mình như thế, Mẹ xác tín rằng Hài Nhi đây, yếu đuối, bé nhỏ khó hèn do Mẹ sinh ra thật đấy, nhưng là Con Đấng Tối Cao, bởi vì Mẹ thụ thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần.

Bởi thế Đức Ma-ri-a thật là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của vị Thiên Chúa nhập thể làm người.

*Mời Bạn CHIA SẺ: Mẹ Ma-ri-a nêu gương cho chúng ta cách cảm nhận mầu nhiệm Đấng Em-ma-nu-en, Thiên Chúa làm người ở cùng chúng ta.

*Thực hành Lời Chúa: Noi gương Mẹ, chúng ta luôn lắng nghe, ghi nhớ Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng đồng thời, thực hành mỗi ngày với bản thân và Gia đình.

*Sống Lời Chúa: Bạn vẫn trung thành dành 5 phút mỗi ngày để suy niệm Lời Chúa. Mời bạn quảng đại lập kế hoạch cứ mỗi tuần hoặc mỗi tháng trong năm mới 2020 này, bạn lần lượt đọc hết toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước.

*Cầu nguyện và Sống Cầu nguyện: Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Vì Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. (Thánh Vịnh 119, 105)

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.
-------------------------------