THÔNG BÁO TIN MỪNG # 312 - CHÚA ĐẾN VỚI NGƯỜI TỘI LỖI Print

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 312 - Website ChiaseLoiChua.com

          *CHÚA ĐẾN VỚI NGƯỜI TỘI LỖI*

BÀI TIN MỪNG : LUCA 15, 1-10

Các người thu thuế và tội lỗi thường đến gần Đức Giêsu mà nghe Người giảng. Thấy vậy, những người thuộc phái Pharisêu và các kinh sư xầm xì với nhau : " Ông này niềm nở đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng".

Một trong những định nghĩa về Đức Giêsu : Đó là "Người đón tiếp kẻ tội lỗi". Đây là một mạc khải kỳ lạ của Thiên Chúa.

1/ Người nào trong các ông có trăm con chiên mà bị mất một, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất... Tính toán của Thiên Chúa không theo cách thức của ta, chúng ta luôn chú ý đến số lượng. Còn đối với Chúa , "một" cũng có thể ngang bằng"chín mươi chín".

2/ Mỗi con người đều là giá trị cao quý. Sự tôn trọng của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta thật là kỳ diệu !

Lạy Chúa, Chúa có mang đến cho chúng con một tình yêu "cá vị" biết bao ! Mỗi người trong CHÚNG TA đều được Chúa yêu thương. Để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất.

3/ Con chiên lạc đó ! tôi tìm coi ! rõ ràng, nó đã trốn đi, đã bị lạc mất. Nhưng trong tư tưởng của người mục tử, ông luôn nghĩ đến nó. Không có gì đáng kể hơn nó. Chúng ta có một Thiên Chúa như thế đó ! một Thiên Chúa luôn tiếp tục nghĩ đến những kẻ lìa bỏ Người. Một Thiên Chúa thương yêu những kẻ không yêu mến Người. Một Thiên Chúa đi kiếm tìm "những đứa con tản mác".

4/ Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Ta gặp lại một "hình tượng' tuyệt đẹp : hãy dừng lại lâu hơn để chiêm ngắm.

Một người, một người chăn chiên sung sướng tươi cười, hớn hở nhảy mừng, reo vui. Chính Thiên Chúa được trình bày cho ta như thế đó . Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói :

*LỜI CHÚA DẠY BẠN VÀ TÔI HÔM NAY: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên của tôi, con chiên bị mất đó". Thiên Chúa nói : Anh em cũng hãy chia vui với tôi: "Niềm vui của Thiên Chúa', chính là gặp lại được con cái mình đã mất.

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm : Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia  sẻ Lời Chúa.

--------------------------------