THÔNG BÁO TIN MỪNG # 309 -KHÔNG GIỮ LUẬT HÌNH THỨC Print

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 309 - Website ChiaseLoiChua.com

          TÔI KHÔNG GIỮ LUẬT HÌNH THƯC BÊN NGOÀI

*Có một ông Pha-ri-sêu mời Chúa Giê-su đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước khi ăn. (Lc 11,37-38)

*MỘT PHÚT SUY TƯ: Nghi thức thanh tẩy như rửa tay trước khi ăn, đối với những người Pha-ri-sêu thật quan trọng. W. Barclay mô tả những qui định về việc rửa tay này thật tỉ mỉ: phải dùng thứ nước dành riêng cho nghi thức này, phải đổ nước từ đầu ngón tay cho tới cổ tay, phải dùng tay này nắm lại kỳ cọ lòng bàn tay kia, sau đó lại đổ nước, lần này từ cổ tay đến đầu ngón tay. Nếu sai sót một chi tiết nào đều là có tội. Ông Pha-ri-sêu này "lấy làm lạ" vì Chúa Giê-su không rửa tay, bởi ông coi điều phụ tuỳ như điều chính yếu, coi hình thức bên ngoài thay thế tâm hồn bên trong.

Mời Bạn CHIA SẺ: Lắm khi, BẠN VÀ TÔI chẳng khác gì ông Pha-ri-sêu này. Có một cái gì đó rất "Pha-ri-sêu" ở trong chúng ta. KHI BẠN làm một việc gì đó được coi là đạo đức, như lần chuỗi, đi lễ, rước lễ chẳng hạn, và chúng ta dò xét thấy người khác không làm việc đó hoặc làm không giống mình. Thế là ta vội qui kết người đó là tội lỗi hay ít là không đạo đức bằng chúng ta. Như thế không phải là có một ông Pha-ri-sêu đang "ngự" trong lòng mình đó sao ?

* Chúa Giê-su quan tâm đến lòng người, tinh thần bên trong, chứ không bị lừa dối bởi dáng vẻ hấp dẫn bên ngoài. Chúa đã chỉ cho tôi thấy lối sống giả hình, mù quáng của người Pha-ri-sêu và biệt phái. Thay vì soi mói điều xấu nơi người khác, bạn cần nhận ra điều tốt nơi người khác và thành thật khen ngợi họ.

* Rất nhiều kẻ trong số Phari-sêu và biệt phái họ tỏ ra kiêu ngạo, họ quên lẽ công bình và và lòng yêu mến của Thiên Chúa, vì nội tâm họ không trong sạch và họ hư đi mà họ không biết. Chúa cho biết bề ngoài không quan trọng; nhưng là chính bên trong, nơi sâu thẳm tâm hồn.

*BẠN VÀ TÔI CÙNG CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: LẠY CHÚA! Xin Chúa triệt hạ tận gốc rễ tính kiêu căng, khoe khoang và hám danh đang ẩn núp trong tâm hồn con. NHỜ CHÚA THÁNH THẦN THANH TẨY, CON QUYẾT TÂM SỐNG KHIÊM NHƯỜNG THEO LỜI CHÚA DẠY.

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

----------------------------