THÔNG BÀO TIN MỪNG # 292 - Print

THỐNG BÁO TIN MỪNG # 292 - Website ChiaseLoiChua.ocm

Mat-thêu 5, 20-26

CẦN SỐNG CÔNG CHÍNH HƠN

“Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)

*Suy niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ: Không dùng gươm giáo hay bất cứ thứ vũ khí hoặc phương tiện nào để đổ máu, kết liễu mạng sống người khác, làm như thế, những người kinh sư và Pha-ri-sêu cho rằng đã là tuân thủ đúng luật Mô-sê dạy là “Chớ giết người.” Không sai!

Nhưng Đức Giê-su muốn các môn đệ Ngài phải công chính hơn thế khi Ngài dạy giữ luật ngay từ ý hướng bên trong vì đó là căn cội dẫn đến hành vi biểu hiện bên ngoài: có loại trừ được lòng giận ghét thì mới không mắng chửi người khác, và như thế mới loại trừ được một động cơ quan trọng dẫn đến tội sát nhân.

Giận dữ, mắng chửi đã là giết người trong tư tưởng rồi. Đàng khác, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác còn gây ra đau khổ nặng nề hơn cả việc làm hại đến thân thể tha nhân.

*Mời Bạn CHIA SẺ: Khi yêu cầu các môn đệ “công chính hơn” Đức Giê-su không chỉ nội tâm hoá việc giữ luật; Ngài còn nhấn mạnh tính triệt để của các đòi hỏi của Tin Mừng. Công chính hay không công chính cũng phát xuất từ đáy lòng, rồi mới biểu lộ qua lời nói và thể hiện bằng hành động bên ngoài. Vì thế muốn sống công chính cách triệt để thì ngay từ trong ý hướng đã phải công chính rồi.

*Sống Lời Chúa: Quyết tâm sống công chính không chỉ là không phạm tội trọng mà“chê ghét mọi tội,” kể cả tội nhẹ và phải “chê ghét” cả những ước muốn phạm tội nữa.

*BẠN VÀ TÔI CÙNG Cầu nguyện VÀ THỰC HÀNH LỜI TÔI CẦU XIN: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải ăn ở công chính hơn người kinh sư và Pha-ri-sêu. NHỜ THÁNH THẦN THÚC ĐẨY, chúng con QUYẾT TÂM thực hiện điều Chúa dạy bằng cách sống công chính từ nội tâm cho tới hành vi bên ngoài.

Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

-----------------------------