THÔNG BÁO TIN MỪNG # 282 - Website ChiaseLoiChua.com Print

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 282 - Website ChiaseLoiChua.com

                 TIN MỪNG MAT-THÊU ĐOẠN 9, 14-15

                          SỰ CẦN THIẾT CỦA ĂN CHAY

*Môn đệ ông Gioan hỏi Đức Giê-su: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mt 9,14)

BẠN VÀ TÔI CÙNG SỐNG: 1/ Tôn giáo Phật giáo bạn dạy ăn chay ít là những ngày rằm, mồng một âm lịch, bằng cách là kiêng những thức ăn có nguồn gốc động vật. Tín đồ Hồi giáo giữ chay suốt tháng Ramadan (bắt đầu từ ngày 13.9 dương lịch).

2/ Trong cả tháng này, không được ăn uống, hút thuốc... nhưng chỉ ban ngày. Thậm chí người không theo tôn giáo nào cũng có thể ăn chay (kiêng ăn, hoặc kiêng ăn thịt...) vì lý do sức khoẻ, thẩm mỹ, v.v... Thế nên, việc ăn chay cũng mang nhiều ý nghĩa mà không phải bao giờ cũng mang giá trị tôn giáo, đạo đức.

3/ Chúa Giê-su lên án việc ăn chay theo kiểu người Pha-ri-sêu “làm bộ rầu rĩ,... thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay” (Mt 6,16). Ngài nhấn mạnh tới ý nghĩa tôn giáo chiều sâu của việc ăn chay là tấm lòng khao khát Thiên Chúa: chỉ vì làm vui lòng “chàng rể” là Đức Ki-tô, để chỉ Thiên Chúa là “Cha, Đấng thấu suốt nơi kín ẩn”, nhìn thấy và khen thưởng mà thôi.

Mời Bạn chia sẻ: 1/ Bạn có cảnh giác không để tinh thần thế tục len lỏi vào các việc đạo đức bạn làm, khiến chúng mất đi tính cách đạo đức, khiến lòng khao khát Chúa nơi bạn bị khô cằn đi không?

 2/ Cách ăn chay mà Chúa muốn khác với các cách ăn chay theo kiểu người KHÁC ở điểm nào?

*BẠN VÀ TÔI CÙNG Sống Lời Chúa: Trong mùa Chay này, bạn gia tăng hy sinh không hút thuốc, hay bớt ăn quà vặt,... để dành tiền góp vào quỹ người nghèo của Giáo xứ và các hội Thiện nguyện.

*BẠN VÀ TÔI CÙNG CẦU NGUYỆN VÀ THỰC HÀNH LỜI MÌNH CẦU XIN: Lạy Chúa Giê-su! Con khao khát THÁNH THẦN Chúa THÚC ĐẨY con biến lòng khao khát TRÊN thành những việc hy sinh hãm mình, để góp phần xoa dịu những nỗi đau khổ của những anh chị em lâm cơn khó khăn hoạn nạn, NGHÈO KHÓ TRONG XÃ HỘI MÀ CHÚNG CON GẶP GỠ HÀNG NGÀY. Amen.

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

---------------------------------