THÔNG BÁO TIN MỪNG # 280 -CHÚA MỞ MẮT ANH MÙ Print

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 280 - Website ChiaseLoiChua.com

  TIN MỪNG MAC-CÔ :  ĐOẠN 8, 22-26 =CHÚA MỞ MẮT ANH MÙ: MỞ MẮT TÂM HỒN TÔI.

*Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” (Mc 8,23)

BẠN VÀ TÔI CÙNG SỐNG LỜI CHÚA: Để chữa lành anh mù hôm nay, Chúa Giê-su đã làm một loạt các hành động: “cầm tay”, “đưa đi”, “nhổ nước miếng”, “đặt tay” và “hỏi”, thế mà hiệu quả là anh ta chỉ thấy lờ mờ. Tại sao Chúa Giê-su phải vất vả như vậy? Ở các lần chữa bệnh khác, Chúa chỉ cần nói một lời là đem lại hiệu quả tức thì: kẻ què đi được, kẻ chết sống lại (xem Mac-cô 1,11; Lc 7, 14; Gioan 11, 43...).

2/Phải chăng vì căn bệnh hôm nay quá khó khiến Ngài phải đặt tay trên mắt anh một lần nữa? Hẳn là không. Nhưng hành động như thế, Chúa muốn cho các môn đệ thấy hành trình mở mắt TÂM HỒN của họ cũng diễn ra như vậy. Họ đã theo Chúa bao năm nhưng con mắt đức tin của họ vẫn mù tối. Trước khi chữa lành cho anh mù, Chúa đã nặng lời trách các môn đệ:“Lòng anh em ngu muội thế sao? Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư?”(Mac-cô 8, 17-18). Quả thế, BẠN VÀ TÔI LÒNG CÒN ĐẦY THAM-SÂN-SI, NÊM CÒN MÙ MẮT TÂM HỒN.!!!

*Mời Bạn chia sẻ: “Con có thấy gì không?” Ngày hôm nay Chúa vẫn hỏi BẠN VÀ TÔI như thế. Có thể con mắt thể lý của chúng ta thấy rõ ràng nhưng chưa chắc con mắt TÂM HỒN đang thật sự sáng tỏ. Vậy, muốn được Chúa mở con mắt đức tin, bạn hãy để Ngài chạm đến, cầm lấy và dẫn bạn đi trên con đường của Ngài VỚI SỰ THÚC ĐẨY CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG TÔI.

*BẠN VÀ TÔI CÙNG SỐNG LỜI CHÚA: Bạn CẦN đi thăm hỏi những người già yếu, bệnh tật, NEO ĐƠN... trong khu xóm của mình ĐANG SỐNG, TRƯỚC KHI TÔI ĐI HÀNH HƯƠNG, TĨNH TÂM, RƯỚC KIỆU, ĐI NHÀ THỜ V..V...

* CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giê-su, xin mở mắt đức tin TÂM HỒN cho con, để con nhìn thấy Chúa hiện diện trong mỗi người anh em, trong mỗi biến cố và trong mỗi giây phút của đời con, ĐỂ THĂM HỎI VÀ PHỤC VỤ THA NHÂN Amen.

Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm : Website ChiaseLoiChua.com. để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

---------------------------------