THÔNG BÁO TIN MƯNG # 279 - EP-PHA-TA -HÃY MỞ RA Print

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 279- Website ChiaseLoiChua.com

TIN MỪNG : MAC-CÔ 7, 31-37 - “ÉP-PHA-TA!”: HÃY MỞ RA!

“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả.” (Mc 7,37)

BẠN VÀ TÔI CẢM NGHIỆM SỐNG : 

 Bài Tin Mừng cho thấy Đức Giê-su không dửng dưng trước đau khổ của con người; Ngài đã chữa lành cho người câm điếc. Lời tán dương của đám đông gợi nhớ lại lời kết luận của sách Sáng Thế về công trình sáng tạo (1, 31).

Đức Giê-su đến để phục hồi sự tốt đẹp của công cuộc sáng tạo: một thế giới trong đó mọi người tin nhận và sống tư thế con thảo của Cha trên trời, nhìn vào mặt người khác và nhận ra họ là anh em, chị em của mình.

Mời Bạn CHIA SẺ: Bệnh điếc và câm tinh thần khiến bạn mất khả năng sống mối tương quan với Chúa và người khác trong Nước Trời của Đức Giê-su. Hãy xin Chúa nói “Ép-pha-ta” để bạn biết lắng nghe tiếng Chúa và tiếng của người lân cận, cũng như biết mở miệng loan báo Tin Mừng và nói những điều tốt đẹp, đem lại niềm vui cho người khác.

Bạn mất khả năng lắng nghe người khác trong trường hợp nào?

BẠN VÀ TÔI CÙNG Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tập sự hoán cải: đổi mới cái nhìn về cuộc đời, thế giới, người chung quanh, để hợp với tư cách công dân một Nước Trời công lý, hòa bình, và yêu thương của Đức Giê-su.

BẠN  VÀ TÔI CÙNG HÁT LÀ CẦU NGUYỆN 2 LẦN: Lạy Chúa, xin mở MẮT TÔI BIẾT NHÌN KỲ CÔNG CỦA NGÀI, TRỜI XANH TINH TÚ LONG LANH BAO NGÀN CÙNG MUÔN MUÔN THÚ, ĐỒI KIA AI ĐẮP NÊN NON, SỐNG DÀI TRÙNG DƯƠNG MÊNH MÔNG....

VÀ NHỜ THÁNH THẦN MỞ tai con, để con biết lắng nghe Lời Chúa, mở miệng con, để con mạnh dạn loan báo Tin Mừng VÀ mở mắt con, để con nhận ra Chúa nơi người anh em.

Đầy tớ Định Nguyễn,, Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

-------------------------------