THÔNG BÁO TIN MỪNG # 274 - THẦN KHÍ CHÚA NGU TREN TOI Print

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 274 - Website ChiaseLoiChua.com


  TIN MỪNG Luca 4, 14-22a - THẦN KHÍ CHÚA NGỰ TRÊN TÔI

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Tin Mừng Luca đọan 4, 18)

BẠN VÀ TÔI GẶP ĐƯỢC LỜI CHÚA, CON ĐÃ NUỐT VÀO (Giê rê-mi-a 15, 16)

1/ Tự áp dụng cho mình lời Sách Thánh này, Đức Giê-su giải thích Ngài được xức dầu để thực thi sứ mạng ngôn sứ. Vị ngôn sứ lãnh nhận Thần Khí Chúa thì cũng thi hành chức vụ trong Thần Khí. Nếu có người xem sứ mạng loan báo Tin Mừng chỉ là tương đối, Đức Giê-su lại thấy là tuyệt đối.

2/ Nếu có người cho rằng việc thực hiện sứ mệnh ngôn sứ chỉ tuỳ nghi hay không thể thực hiện được, Đức Giê-su lại thấy đó là sứ mệnh bó buộc và có thể thực hiện được. Sự khác nhau trong nhận thức và sự đáp trả ấy đủ nói lên vai trò nâng đỡ của Chúa Thánh Thần nơi Đức Giê-su và những người thi hành sứ mệnh loan báo.

3/ Sự chi phối cần thiết của Chúa Thánh Thần đòi hỏi các sứ ngôn mọi thời phải có lòng khiêm tốn, không phải khiêm tốn vì mặc cảm, nhưng vì tin rằng chính Thiên Chúa mới đón vai trò chủ động trong sứ mệnh của mình. Hơn ai hết, ngôn sứ của Thiên Chúa cần lắng nghe và hưởng ứng, hơn là chỉ vận dụng sáng kiến và nỗ lực tự ý riêng mình.

4/ MỜI BẠN CHIA SẺ: Nhờ được xức dầu trong ngày lãnh bí tích rửa tội và thêm sức, tôi được thông phần CHỨC VỤ ngôn sứ CỦA Đức Giê-su. NGÀI ĐÃ ban Thánh Thần Thiên Chúa cho tôi. Tại sao tôi nhận thấy sứ mệnh loan báo Tin Mừng là bó buộc, lại ngập ngừng, CHƯA DÁM THỰC HÀNH ?

 

*BẠN VÀ TÔI CÙNG CẦU NGUYỆN VÀ QUYẾT TÂM THỰC HÀNH: Bạn hãy nhớ đến một người chưa biết Chúa ĐỂ cầu nguyện VÀ SỐNG LỜI MÌNH XIN cho họ.

 NHỜ Chúa Thánh Thần THÚC ĐẨY trên chúng con, CON QUYẾT TÂM BỎ những ý nghĩ ươn hèn, ĐỂ chúng con mạnh bạo loan báo TIN MỪNG về Chúa TRONG ĐỜI SỐNG. AMEN.

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

------------------------------