THONG BAO TIN MUNG # 270 - THỰC HÀNH LỜI CHUA Print


06/12/18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV
-----------------------------------

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 270 -Website ChiaseLoiChua.com

                  THỰC THI LỜI CHÚA
“Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào Nước Trời.” (Tin Mừng Matthêu đoạn 7, câu 21)

BẠN VÀ TÔI CÙNG SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA:
1-  Giữ đạo theo cung cách đọc kinh theo những mẫu có sẵn, nghe Lời Chúa mà không cần ghi nhớ và suy niệm, cũng chẳng thay đổi đời sống theo Lời Chúa đòi hỏi, có thể là thói quen của nhiều tín hữu Việt Nam. Ta dễ tự mãn cho rằng mình đã là Ki-tô hữu chân chính trăm phần trăm. Đức Giê-su cảnh báo ta rằng lời nói không thể thay thế cho việc làm, tuyên xưng đức tin trên môi miệng chưa đủ, còn phải bày tỏ đức tin ấy qua hành động cụ thể.

2- Xây nhà trên đá nghĩa là sống đạo dựa trên nền tảng vững chắc là Lời Chúa không dễ dàng chút nào, bởi vì đòi ta phải từ bỏ cái khó bỏ nhất là ý riêng, cùng với những đam mê và tập quán xấu. Vì thế, ta dễ bằng lòng với lối sống đạo quen thuộc, không đòi hỏi mình nhiều quá!


3- Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Lời Chúa đề nghị bạn đọc Kinh Thánh không như một bản văn chết, nhưng như đọc bức thư tình của người yêu (S. Kierkegaard). Nhờ vậy, Lời Chúa thật sự trở thành sự sống, chi phối trọn vẹn con người bạn, đến độ bạn có thể nói như thánh Phao-lô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Thư Galat đoạn 2,20).


SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Đâu là những khó khăn trong nỗ lực phổ biến việc đọc, suy niệm, và sống Lời Chúa hiện nay ở giáo xứ của bạn? - GIÁO DÂN - GIÁO SĨ - TU SĨ - CÁ NHÂN -CHA MẸ- GIA ĐÌNH- NHÓM NHÒ - HỘI ĐOÀN - PHONG TRÀO...?


Sống Lời Chúa: CHA MẸ, GIA TRƯỞNG, ANH CHỊ LỚN QUAN TÂM TỚI việc đọc Lời Chúa trong giờ kinh tối gia đình, như một cách giúp mọi thành viên trong gia đình nhấm nhuần Lời Chúa ĐỂ SỐNG ĐẠO hơn.


BẠN VÀ TÔI CÙNG CẦU NGUYỆN VÀ Hát BÀI SAU ĐÂY VỚI CẢ TRÁI TIM: “Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi...”

Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

 

---------------------------