THONG BAO TIN MUNG # 221 - WEBSITE CHISSE LC Print

 

LỄ GIÁNG SINH ban ngày

------------------------------------

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 221- Website ChiaseLoiChua.com

   *NGÔI LỜI LÀ THIÊN CHÚA- TIN MỪNG GIOAN 1: 1-18*

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1: 1-18)

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại....

  Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. ....

BẠN VÀ TÔI CÙNG ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA ĐỂ SỐNG MỪNG CHÚA GIÁNG SINH:

Lễ Giáng Sinh là lễ của niềm vui. CAC BẠN vui vì được mừng mầu nhiệm NGÔI LỜI LÀ Thiên Chúa giáng trần. Đó cũng là NGÔI LỜI LÀ SỰ SỐNG VÀ LÀ ÁNH SÁNG CHO NHÂN LOẠI, ĐỂ TA sống phù hợp với mầu nhiệm Giáng sinh.

Thực chất của ngày lễ Giáng Sinh là CAC BẠN mừng Con Thiên Chúa đến trong trần gian, đến ban sự sống cho trần gian. Đối tượng để khơi lên niềm vui cho BẠN VÀ TÔI không phải là cảnh trang trí ồn ào bên ngoài, nhưng là Chúa Hài Đồng, LÀ NGÔI LỜI NHẬP THỂ.

Như vậy, mục đích của ngày Lễ Giáng Sinh là làm sao bạn và tôi có được niềm vui trong Chúa. Niềm vui trong Chúa là vì chúng ta có Chúa, Đấng là đường là sự thật và là sự sống. Đây là niềm vui đích thực. Nhưng làm thế nào để chúng ta đón nhận được Chúa Hài Đồng là niềm vui trong tâm hồn?

BẠN VÀ TÔI muốn được Chúa ở cùng, trong giờ này hãy cùng nhau xin Chúa thương tha thứ tội lỗi và đổi mới CHÍNH MÌNH. Nhờ Chúa Thánh Thần, bạn và tôi quyết tâm sống đời sống mới theo gương mẫu của Chúa, nhờ vậy đời sống lúc nào cũng có sự hiện diện của Chúa.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM THỰC HÀNH: Nếu như Chúa giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm không tìm được quán trọ. Thì hôm nay khi biết Chúa, TÔI QUYẾT ĐÓN NHẬN CHÚA VÀ CANH TÂN ĐỜI SỐNG MÌNH mình thành một HANG ĐÁ xứng đáng, để Chúa giáng sinh VÀO TÂM HỒN TÔI MỖI NGÀY.

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseoiChua.com, để Sống và chia sẻ Lời Chúa.

--------------------------------------