CHUONG TRINH PHAT THANH LIEN TON # 01 Print

 

   CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH LIÊN TÔN # 01

 

Kính thưa quí thính giả:

Chương trình phát thanh của Hội Đồng Liên tôn tại Houston được phát thanh trên đài Little Saigon mỗi tuần 1 lần do một Tôn giáo phụ trách từ 9 giờ đến 9 giờ 30 sáng thứ bảy và trên đài Houston –Saigon một tháng 2 lần do hai Tôn giáo phụ trách từ 4 đến 5 giờ chiều thứ hai hàng tuần. Xin mời quí thính giả cùng theo dõi :

Mục đích là liên kết các Tôn giáo với nhau trong tình anh em để đem những Giáo huấn của Tôn giáo mình ra phục vụ đồng hương và mọi người không phân biệt Tôn Giáo bằng việc làm.

 

                               ***************

 

Điều rất vui mừng trong năm qua là Hội Đồng Liên Tôn đã cùng với tòan thể Đồng hương, và dân biểu Hubert Võ đi thăm và ủy lạo cho đồng bào bị bão Katrina và Rita được tốt đẹp. Nhìn lại thành quả đóng góp của mọi người, đến nay đã được khỏang 50% dân chúng trở về New Orleans làm ăn sinh sống, như các tin tức quí vị vừa nghe trên đài, và đọc thấy trên báo chí tuần qua.

Hôm nay, tôi Ptế guyễn Định thay mặt Công giáo, được chia sẻ với quí vị hai phần chính sau đây:

1/ Cộng đoàn hiệp nhất Taizé

2/ Chia sẻ kinh nghiệm sống Lời Chúa tuần này.(CN22TN/B=03-09-06). Xin mời quý vị cùng lắng nghe: