THIEN CHUA LA CHA CUA TOI # 239=SUY TU MON 7 Print

SUY TƯ MỌN 7

TRÁI NGON...HAY TRÁI ĐẸP

Hôm nay mua xòai về ăn. Bên này nhập cảng trái cây xứ nóng nên hơi hiếm, vì phải theo mùa. Xòai ngọt lắm lắm, vừa ăn vừa xúyt xoa "ngon quá, cám ơn Chúa!".
Thương Chúa thật đấy chứ, Ngài đã "nêm nếm" mỗi cây trái khác mùi khác vị. Tất cả những gì Chúa tạo dựng đều tốt đẹp cho con người hưởng dùng.
Thế mà, ngày nay người ta chẳng dám mua trái cây về ăn, bởi vì trái ngon. Nhưng vì lòng dạ con người xấu xa và vì tư lợi mà họ làm đủ trò để lừa bịp người mua. Nghe đâu họ bom thuốc vào cho trái có màu bắt mắt hơn, nhưng bên trong lại là thuốc độc giết người. Bên ngòai bắt mắt, chỉ bên ngòai mà thôi. Thế là cây trái mà Chúa đã dựng nên trở thành độc dược giết chết bao người.
Con người cũng vậy thôi, Ngài tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài, có linh hồn, thật đẹp... Thế mà con người ta đã bom độc dược của Satan vào tâm hồn mình để nó tiêu diệt linh hồn, người ta trở thành một cái xác bắt mắt nhưng tâm hồn bị Satan khống chế. Hành vi của họ đi ngược với hoa trái của Thánh Thần Thiên Chúa. Họ đi tới đâu thì gieo rắc chia rẽ, miệng phun nộc độc để hại người. Họ chẳng còn nghe lời khuyên của ai cả, một thảng nhiên để nộc satan tàn phá bên trong tâm hồn. Nộc của hận thù, ganh ghét. Miệng nói lạy Chúa mà hành động thì "lạy Satan".
Thật là tội nghiệp cho Chúa, ngay đến trái cây, thức ăn thức uống cũng bị con người biến thành độc dược. Còn chính con người thì không còn phản ảnh hình ảnh Thiên Chúa nữa bởi vì lòng dạ nó bị rữa nát bởi nộc Satan.
Làm sao bây giờ? Người ta phải đề phòng nhau, vì không phải ai nói "lạy Chúa" và dẫn chứng Lời Chúa là những người yêu Chúa, nếu lời đó bị chúng dùng để thóa mạ, xét đóan, cười ngạo, chế diễu tha nhân.
TÔI CẦU NGUYỆN VÀ QUYẾT TÂM THỰC HÀNH LỜI CHÚA: Lạy Chúa, xin đừng để chúng con làm Chúa phải bị sĩ nhục vì Lời Chúa bị lạm dụng, dùng để phạm tội. Xin cho chúng con đừng "kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ", để che đậy dã tâm bởi những câu trích dẫn Kinh Thánh hầu xét đóan tha nhân.
Chúa là Đấng thông suốt mọi sự, "Chúa biết (chúng) con khi (chúng) con đứng chúng con ngồi". Không gì có thể qua mắt Chúa và mọi hành vi xấu sẽ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng.
VỚI ƠN CHÚA chúng con ý thức điều này, đó là Chúa nghe, Chúa thấy tất cả lối ăn cách ở, lời nói việc làm của chúng con, hầu con người ta cố gắng sống tốt mỗi ngày một hơn để bên ngòai bên trong đều đẹp trước Thánh Nhan Chúa. Amen.

Lucia Thảo Nhi (Tri Ân)

Lucia Tri Ân

-----------------------------------