THIEN CHUA LA CHA CUA TOI-BÀI # 3= DUC GIESU CUU TA KHOI QUY DU Print

                        THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA TÔI – BÀI 3

                             ĐỨC GIÊSU CỨU TA KHỎI QUỈ DỮ

                        “ĐỨC GIÊSU THƯƠNG NGƯỜI TỘI LỖI”

1/ Ngài xen vào thế giới tội lỗi : Đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật. (Gl 4, 4-5)

2/ Đấng không hề biết tội : Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người. (2 Cor 5, 21)

3/ Ngài có quyền tiêu diệt sự chết là ma quỉ: Vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giêsu cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết của Con Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỉ. (Dt 2, 14)

4/ Ngài sống với người tội lỗi: Đức Giêsu nói với ông Dakêu : “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông ! Ông vội vàng tụt xxuống và mừng rỡ đón rước Người. (Lc 19, 5-6)

5/ Ngài thương người tội lỗi : Đức Giêsu nói với người đàn bà ngọai tình: “Này chị, họ đâu cả rồi.? – Tôi cũng vậy, Tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. !”(Ga 8, 10-11)

6/ Người phụ nữ thống hối : Đức Giêsu nói với người phụ nữ : “Tội của chị đã được tha rồi” Bấy giờ những người ngồi đồng bàn liền nghĩ bụng Ông này là ai mà lại tha được tội ? – Nhưng Đức Giêsu nói: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.” (Lc 7, 48-50)

7/ Ngài chết cho kẻ tội lỗi : Điều mà lề Luật không thể làm được, vì bị tính xác thịt làm cho suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm : khi sai chính con mình mang thân xác giống như thân xác chúng ta để đền tội chúng ta, Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình. (Rom 8, 3)

8/ Bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa: Chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình (1 Pr 2, 23)

 

9/ Ngài triệt hạ thế gian, ma quỉ: Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này đang bị tống ra ngòai. (Ga, 12, 31)

 

10/ Ma quỉ là con mãng xà: Bị tống ra, nó là Con Rắn xưa xưa mà người ta gọi là ma quỉ hay Xatan, tên chuyên mê hoặc tòan thể thiên hạ, nó bị tống xuống đất…(Kh 12, 9)

 

11/Ngài tòan thắng địch thủ, sự chết: Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên chúa đặt mọi địch thủ dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết.(1 Cor 15, 24-28)

 

12/ Ngài là cứu Chúa duy nhất: Vậy tòan thể nhà It-ra-en phải biết chắc điều này: Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. (Cvụ 2, 36)

 

13/ Ngài là Chúa tể muôn lòai: Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi lòai phải mở miệng tuyên xưng rằng : Đức Giêsu Kitô là Chúa. (x. Philip 2, 6-11)

 

14/ Ngài là vị Chúa thống trị vạn vật: Người đả biểu dương nơi Đức Kitô, khi làm cho Đức Kitô chỗi dậy từ cõi chết (Ep 1, 20-22)

 

15/ Hãy sống cho một mình Ngài : không ai trong chúng ta sống cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. (x. Rom 14, 7-12; - 2 Cor 5, 15)

 

Ca ngợi : Chúa là gia nghiệp đời con,

               Xin Ngài bảo quản thân con, vì ngòai chúa ra, con tìm đâu thấy, con tìm đâu đựợc, con tìm đâu thấy, con tìm đâu được.!?...

               Chúa là gia nghiệp đời con…

 

 

GB Định Nguyễn