THIEN CHUA LA CHA CUA TOI # 2 = BANG CHUNG TINH YEU CHUA Print

                        THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA TÔI - BÀI # 2

                           “BẰNG CHỨNG TÌNH YÊU CHÚA”

                                                ---***---               GB. Định Nguyễn

1/ Ngài làm tất cả cho ta : Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài , hầu hễ ai tin vào Người Con ấy sẽ không bị hư mất mà được sống muôn đời. (Ga 3, 18)

Ngài họach định cho ta : Kẻ trộm chỉ đến cướp và hủy diệt, còn Ta đến để chien được Sống và sống dồi dào. (Ga 10, 10)

 

2/ Ông Philipphê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. (Ga 14, 8-11)

- Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. (Ga 15, 1-17)

- Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. (1 Ga 4, 7-16)

- Đấng Bảo Trợ sẽ đến, Thần Khí Sự Thật đến . (Ga 16, 7-13)

 

3/ Ta để bình an: cho các con không như thế gian ban…(Ga 14, 27)

-Trong ngài có tất cả sự viên mãn của Thần tính…(Col 2, 9)

-Dồi dào tình thương, lòng mến mà Thiên Chúa đã có. (1Ga 4, 16)

-Dồi dào quyền năng, nhờ Thần Khí Chúa…(Cvụ 1, 8; Ep 1, 19)

 

4/ Người ta chưa hạnh phúc: Vì mọi người phạm tội : (Rom 3, 23)

-Bị tách khỏi Chúa: Lương bổng của tội lỗi là sự chết. (Rom 6, 23)

-Sự chết đã tràn lan tới mọi người, vì họ đã phạm tội. (Rom 5, 12)

- Bị tha hóa / Cuộc tâm chiến : …Điều tôi muốn tôi không làm; nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. (Rom 7, 14,15)

 

5/ Xatan là ai ? Bị Xatan xiềng xích: Tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà nô lệ cho tội thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi.” (Ga 8, 34-35)

- Ai phạm tội thì thuộc về ma qủy. (1 Ga 3, 8-10; 12-15)

-Chúa trừ qủy lúc giảng tại Hội đường Caphanaum. (Mc 1, 23-27)

-Chúa chữa người bị qủy ám ở Ghêrasa. (Mc 5, 1-20)

-Chúa chữa người bị qủy ám măc bệnh kinh phong. (Mc 9, 14-28)

-Chúa chữa con gái phụ nữ Canaan bị qủy ám. (Mt 15, 21-28)

-Chúa chữa phụ nữ còng lưng 18 năm. (Lc 13, 10-17)

-Cả đời Chúa đương đầu với Xatan, Biệt phái, Ký lục, Thập giá.

 

6/ Xatan với ta : Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. (Mt 13, 39)

-Xatan lập tức cất Lời gieo giống trong lòng họ. (Mc 4, 14)

Xatan lợi dụng tính mê tật xấu mà cám dỗ ta. (1 Cor 7, 5)

Miễn sao ma quỷ không cám dỗ ta được. (1 Tx 3, 5)

 

7/ Xatan đang họat động trong trần gian : (1Ph 5, 8)

- Hãy tiết độ, tỉnh thức, vì nó như sư tử rống, lựon quanh tìm mồi cắn xé.

- Có nhiều mưu toan chước dối làm hại ta/kẻ hư. (2Tx 2,9-12)

- Hãy mặc lấy binh giáp của Chúa= Cuộc chiến đấu. (Ep 6, 10-17)

- Đừng mắc tròng ma quỷ, phải được chứng là tốt. (1 Tm 3, 7)

- Những kẻ muốn làm giầu thì sa vào cám dỗ. (1 Tm 6, 9-10)

 

 

 

Ca Ngợi : Hồng Ân Thiên Chúa

 

ĐK. Hồng Ân Thiên Chúa bao la tuôn đổ xuống chan hòa,

       Tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa.

 

     1-   Chính tay Ngài đã dựng nên con,

            Thần Khí Ngài làm cho con Sống.

            Tinh yêu Ngài ngày đêm ấp ủ,

            Lời Ngài dẫn dắt con trên đường.

     2-   Con hát nhưng đâu phải con hát,

            Thần Khí Ngài dạy cho con hát.

            Cũng chính Ngài ngự trong tâm hồn.

            Mở miệng con biết kêu danh Ngài.