THIEN CHUA LA CHA CUA TOI - CAU HIEP NHAT 5 Print

[CAFE_TAMLINH] TUẦN LỄ CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT: 

'van nguyen' via DH_GDTT_CAFE_TAMLINH
To:Van Nguyen' via DH_GDTT_CAFE_TAMLINH
Cc: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it List of Dung/Quý
Jan 23 at 5:00 AM

TUẦN LỄ CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT: NGÀY Thứ Sáu – 23-1- Trong ngày thứ sáu của Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu hôm nay, xin chúng mình cùng hiệp ý cầu nguyện cho mỗi Kitô hữu biết khiêm nhường lắng nghe tiếng Chúa, biết đón nhận và chia sẻ ước mơ của Chúa về sự hiệp nhất trong Giáo hội.

Đồng thời, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng mình biết thao thức trước nỗi đau chưa hiệp nhất trong Giáo hội, để mỗi người chúng mình cùng dấn thân và chung tay góp phần kiến tạo sự hiệp nhất đó, ngõ hầu Giáo hội của Chúa sớm trở thành một gia đình hoà hợp và yêu thương theo mẫu gương của Ba Ngôi Thiên Chúa.

1. Chúa Giêsu đã ném vào trần gian ngọn lửa yêu mến, và Ngài đã ước mong cho ngọn lửa ấy bừng cháy lên. Do đó chúng ta hãy cùng hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ cầu nguyện xin Chúa liên kết các Kitô Hữu trong các giáo phải với ngọn lửa yêu mến Chúa và làm cho ánh lửa ầy ngày một bừng cháy sáng hơn trong tâm hồn mỗi người chúng ta.

2. Chúa Giêsu đã kiến tạo sự hiệp nhất qua sự chết và sống lại của Ngài, để lôi kéo mọi sự lên với Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết sống và giữ gìn sự hiệp nhất quý giá đó, để sau này cũng được cùng nhau sống hoà hợp và yêu thương với Chúa trên Quê Trời.

3. Thiên Chúa Ba Ngôi, là Cội Nguồn của sự hiệp nhất, chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta biết từ bỏ ý riêng, biết dám ra khỏi chính mình, để chúng ta có thể góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng sự hiệp thông trong Hội Thánh.

-----------------------------------