HOC HOI DE SONG DẠO # 65 = KHIEM TON TOAN THAN Print

 

Anthony Quang Dinh

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu :

Hãy khiêm tốn "Từ trên đàu cho đến đầu ngón chân" (Toàn thân)

Đức Thánh Cha phát biểu : mọi người phải thú nhận tội lỗi của họ như Thánh Phaolô và không phải chỉ làm những việc đạo đức trong khi tham dự Thánh Lễ hàng ngày.

"Chúng ta phải khiêm tốn,nhưng bằng một sự khiêm tốn thật, khiêm tốn từ trên đỉnh đầu xuống đến chân," Đức Thánh cha phát biểu hôm 14 tháng Sáu 2013.

Nếu ta chỉ tự hào về thành tích phục vụ và không còn gì hơn nữa, kết cục sẽ một sự sai lầm" Đức Thánh Cha nói

Những lời bình luận của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ sáng hôm nay tai nguyện đường nhà khách Thánh Marta. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha trong Thánh lễ có Đức Hồng y Mauro Piacenza, Người đứng đầu Hiệp hội Tu sĩ, có các nhân viên và tu sĩ trong Hiệp hội tham dự.

Đức Thánh Cha lưu ý :"Vì không phải chỉ những tội nhân có loại khiêm tốn đó, hình như nó hiển lộ ra trên khuôn mặt, không? "Không, không, rất khiêm tốn,"

Đức Thánh Cha nhấn mạnh "Đây cũng là một gương khiêm tốn cho chúng ta, những Linh mục.

"Chúng ta không thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đáng Cứu độ, nếu chúng ta không cảm thấy Người hiện diện và hành dộng ở sâu trong cuộc đời." Người nói.

"Anh em thân mến, chúng ta có một kho tàng là : Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ, Thánh Giá Đức Giêsu Kitô, chúng ta tự hào về kho tàng này, nhưng chúng ta có điều ấy ở trong một cái lu bằng sành" Đức Thánh Cha nói. "Chúng ta hãy khoe khoang "thành tích"về tội lỗi của mình.."

Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh : Đức Giêsu là "một tặng phẩm mà chúng ta có thể chỉ hiểu ngầm, chỉ tiếp nhận chứa trong một cái lu bằng đất.

Bài giảng hôm nay của Đức Thánh Cha dựa trên bài đọc thứ nhất trích từ thư 2 Corintô 4.

Đức Thánh Cha nêu lên chính điều ấy từ "sự tương quan giữa ân sủng và quyền năng của Đức Giêsu Kitô và chính chúng ta, những tội nhận xấu xa, nên cuộc đối thoại về sự cứu chuộc phát xuất.

Hơn nữa, cuộc đối thoại này, phải tránh bất cứ sự bào chữa nào và nó trở nên trung gian giữa Thiên Chúa và bản thân chúng ta." Người nói.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thánh Phao lô, tác giả thư gửi cho người Co-rin-tô, chỉ cho chúng ta thấy sự yếu đuối và tội lỗi của thánh nhân, đó là thánh nhân đã bách hại những Kitô hữu

"Điều ấy luôn luôn trở lại trong ký ức tội lõi của Người, Thánh nhân cảm thấy mình tội lỗi nhưng rồi người không nói 'Tôi đã là một tội nhân, mà bây giờ tôi là người thánh thiện,' không," Người nói "Ngay bây giờ, sự khó khăn của Satan đang ở trong thân xác tôi," Đức Thánh Cha trích dẫn lời của thánh Phaolô.

"Người là một tội nhân chấp nhận Đức Giêsu Kitô, đối thoại với Đức Giêsu Kitô," Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Y theo thánh nhân, "bí quyết là sự khiêm tốn" và tin rằng Thánh Phaolô đã chứng tỏ điều này.

"Thánh nhân nhìn nhận công khai thành tích phục vụ của người, tất cả người đã hành sử như một Tông đồ của Đức Giêsu, nhưng thánh nhân không che dấu hoặc chê bai về số liệu tội lỗi của người," Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một người đàn bà sứ Samari cũng cư xử tương tự như Thánh Phaolô bởi vì đầu tiên bà ta đã thừa nhận tội lỗi của bà trước khi nói đến sự gặp gỡ Đức Giêsu.

Đức Thánh Cha nói :Tôi tin rằng người đàn bà này đang ở trên trời."

Đức Thánh Cha nói :"Như một lần Manzoni nói, Tôi không bao giờ tìm thấy Chúa khởi sự làm một phép lạ nào ma không hoàn thành tốt đẹp, và phép lạ mà người khởi sự đã xác định chung cuộc tốt đẹp trên trời."

Đức Thánh Cha nêu lên : "Sự khiêm tốn của tư tế, của người Kitô hữu là cụ thể, rõ ràng, vì vây, nếu một người Kitô hữu thất bại công bố điều này cho chính mình và cho Hội Thánh, vậy thì điều gì đó là có vấn đề..

Đức Thánh Cha nhấn mạnh "vấn đề đầu tiên thất bại có lẽ bởi khả năng nhận bíết cái tốt đẹp của sự cứu độ mà Đức Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta."

__._,_.___