HOC HỎI ĐỂ SỐNG ĐẠO - CHA VƯƠNG - TỘI TỔ TÔNG LÀ GÌ? Print

phung phung
Thu, Feb 24 at 8:21 AM

Tội Tổ tông truyền là gì?

Thời tiết trái gió trở trời, tình Chúa yêu con mãi không đổi thay. Thật ấm áp trong Chúa và Mẹ nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 24/03/2022

GIÁO LÝ: Tội Tổ tông truyền là gì? Tội Tổ tông Ađam Evà có liên hệ gì với chúng ta? Theo nghĩa hẹp, tội là một lỗi liên can đến trách nhiệm cá nhân mỗi người. Khi nói "Tội Tổ tông truyền" không có ý nói đến tội của cá nhân nhưng muốn đề cập đến tình trạng thê thảm mà mỗi người khi vừa được sinh ra thì đã vướng mắc rồi, dù họ chưa hề tự ý phạm một tội nào, nhưng do tổ tông truyền lại. Việc truyền lại này vẫn còn là một mầu nhiệm không thể hiểu trọn vẹn. (YouCat, số 68)

SUY NIỆM: Trong sa ngã của Adam và Eva ta phải hiểu rằng mọi người chúng ta đều mang trong mình cái giọt nọc độc của lối suy nghĩ được minh họa bằng các hình ảnh trong sách Sáng thế.... Con người không tin ở Thiên Chúa. Bị lời lẽ của ma quỷ cám dỗ, họ nuôi nghi ngờ...Thiên Chúa là người cạnh tranh muốn hạn chế tự do của ta và ta sẽ chỉ là con người đầy đủ khi loại bỏ Chúa ra. Con người không muốn đón nhận sự hiện hữu của mình và đời sống sung mãn của mình từ Thiên Chúa... Hành động như vậy họ tin vào sự dối trá hơn là sự thật, và như thế họ nhận chìm đời sống mình vào hư không và vào cái chết. (Đức Bênêđictô XVI, 8-12-2005, YouCat, số 68 t.t)

❦ Con rắn đối đáp lại với bà "ngày nào bà ăn trái đó mắt bà sẽ mở ra và bà sẽ nên như những Thiên Chúa." (St 3:4-5)

LẮNG NGHE: Với con người, Chúa phán: "Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: "Ngươi đừng ăn nó", nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. (St 3:17)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, ông bà tổ tông con giống như những đứa con bất hiếu đã phụ tình thương của Thiên Chúa khi cố tình không sống theo lời chỉ dậy của Chúa, con cũng vậy đã nhiều lần phạm tội, khước từ tình yêu của

Chúa nhưng Chúa không bỏ con và không ngừng đeo đuổi, tìm kiếm và yêu thương con. Xin cho con luôn nhận biết tình yêu của Chúa để mỗi ngày con cố gắng sống tốt hơn, làm những điều Chúa muốn con làm để đáp lại tình yêu của Chúa.

THỰC HÀNH: Nhìn vào chính mình, cám dỗ lớn nhất của bạn trong lúc này là gì? Hãy xin ơn Chúa giúp và quyết tâm chống trả quyết liệt các cám dỗ ngay từ đầu để khỏi sa chước cám dỗ nhé.

From: Đỗ Dzũng

-----------------------------------------------