TAM SU VOI CHUA NHU NGUOI BAN# 67 = CAC LOI NGUYEN Print


Dec 4 at 8:52 PM
RABBOUNI
120 Lời nguyện của bạn trẻ Việt Nam
Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan
& Ban Tre Vietnam

2 CÁC LỜI NGUYỆN TỔNG QUÁT
15
Lạy Chúa Giêsu,
con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay.

Chúng con thường xây nhà trên cát,
vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy,
nhưng lại không dám đem ra thực hành.
Chính vì thế
Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.

Xin cho chúng con
đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa,
đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.

Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình,
để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng trưởng.
Ước gì ngôi nhà đời chúng con
được xây trên nền tảng vững chắc,
đó là Lời Chúa,
Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.

Kính chuyển
Hồng
NHỜ ƠN CHÚA,TÔI QUYẾT TÂM SỐNG THỰC HÀNH NHỬNG LỜI NGUYỆN ƯỚC TRÊN