TAM SU VOI CHUA NHU NGUOI BAN # 66 = Print

16. Lời cầu nguyện
cho những người xả thân giúp đỡ
Nhờ lòng bác ái của họ,
con cảm nhận được tình yêu Chúa
==========

Phó tế Francis chuyển

Lạy Chúa,
con tạ ơn Chúa,
vì những người ân cần
con gặp hằng ngày,
những người tốt lành mà Chúa gửi đến
để con cảm nhận được tình yêu Chúa.
Con biết Chúa quan phòng cho con
qua sự hiện diện của họ.
Họ là những người đáng yêu.
Họ đến với con khi con đơn côi.
Họ nâng đỡ con khi con vấp ngã.
Họ động viên con khi con buông xuôi.
Họ tin tưởng con
ngay cả khi con yếu đuối nhất.

Lạy Chúa Giêsu,
họ làm con
cảm nhận được tình yêu Chúa,
như thấy Chúa
chạm đến trái tim chai đá của con,
biến con
nên người con thống hối của Chúa.
Con cúi đầu nguyện cầu cho họ
và dâng lên Chúa
những việc tốt lành của họ.
Xin Chúa chăm lo cho họ,
giữ họ khỏi hiểm nguy,
và đừng để họ phải đau yếu.

Xin cho con
đừng quên họ khi cầu nguyện.
Xin cho con biết sẻ chia
những mẫu gương của họ
với người khác.
Xin cho họ nhớ lời Chúa:
"Bất cứ điều bé nhỏ nào
con làm cho anh chị em của Ta,
là con đã làm cho chính Ta."
Xin cho họ được phần thưởng tối hậu
là có một chỗ trong Nước Trời mai sau.

Amen.

(Trích 40 Lời Kinh đổi mới cuộc đời - GM Ruperto C. Santos)

-- Tôi cầu nguyện và nhờ ơn Chúa, tôi quyết tâm thực hành những lời nguyện trên vào đời sống.