TÂM SỰ VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN - Ở LẠI VỚI CON CHÚA ƠI! Print

Chi Tran

XIN LUÔN Ở VỚI CON CHÚA ƠI !

XIN LUÔN Ở VỚI CON CHÚA ƠI !

Xin ở lại với con, lạy Chúa,
vì con cần có Chúa hiện diện
để con khỏi quên Chúa.
Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết chừng nào.

Xin ở lại với con, lạy Chúa,
vì con yếu đuối,
con cần Chúa đỡ nâng để con khỏi ngã quỵ.
Không có Chúa,
con đâu còn nồng nhiệt hăng say.

Xin ở lại với con, lạy Chúa,
vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn,
cuộc đời qua đi, vĩnh cửu gần đến.
Con cần được thêm sức mạnh
để khỏi ngừng lại dọc đường.

Xin ở lại với con, lạy Chúa,
vì con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời.
Con không dám xin những ơn siêu phàm,
chỉ xin ơn được Ngài hiện diện.

Xin ở lại với con
vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa
và không đòi phần thưởng nào khác
ngoài việc được yêu Chúa hơn.

Xin ở lại với con, lạy Chúa,
vì con cần có Chúa hiện diện
để con khỏi quên Chúa.
Chúa ơi ! con luôn rất cần có Chúa.
Xin hãy luôn mãi ở với con Chúa nhé !...
Lạy Chúa Giêsu ! con yêu kính Chúa.
(Cha Piô)

---------------------------------

*NHỜ THÁNH THẦN THÚC ĐẨY, CON QUYẾT TÂM GẶP GỠ CHÚA LUÔN NHƯ NGƯỜI BẠN.

----------------------------------