TÂM SỰ VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN - KHI ĐỌC KINH LẠY CHA Print

Huong Bui
Wed, Mar 25 at 11:15 PM

Tâm tình cầu nguyện sau khi đọc Kinh Lạy Cha. Mt 6:9b-13


Lạy Cha chúng con ở trên trời , xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển trong cơn đại dich này.

Triều đại Cha mau đến , con tin ý Cha đựoc thể hiện nơi chúng con qua cơn đại dịch này ; biết hạ mình thống hối trước sự hiện diện của Cha. Xin Cha tha tội cho con như con cũng tha thứ cho người con đang cầm giữ.


Con cảm tạ Cha ! Trong thời khắc này luơng thực Cha ban được nhiều hơn trong nhà.
Abba ! Cha ơi ! Cha là Đấng toàn năng qua cơn đại dịch này , con được Cha thức tỉnh , đuoc chỉnh đốn lại lối sống và sắp đặt lại mối tương giao mật thiết giữa con với Cha ; qua ngôn ngữ tình yêu của Cha , và hiểu đuoc ý Cha trong Lời Hằng Sống , Lời Sự Thật , và Lời Tin Mừng.
Tuy thời khắc này các Nhà Thờ đóng cửa , nhưng Nhà Thờ lòng con đuoc Chúa Thánh Thần mở cửa.

Con tin , mùa Phục Sinh năm nay Cha làm sáng tỏ cho con và cho nhân loại thấy rõ hơn tình thương của Cha nơi Chúa Giesu KiTo.


Đấng toàn thắng trong cơn đại dịch , Đấng nắm giữ sự sống sự chết , Đấng nắn giữ Vương Quyền trêntrời dưới đất. Vì Ngài đã chết và đã Phục Sinh Khải Hoàn , Ngài phá tan bầu trời u ám , Ngài gìn giữ bảo vệ chúng con khỏi tay ác thần và không để chúng con sa vào Chước cám dỗ. Ngài cứu thoát chúng con khỏi sự dữ của cơn đại dịch.


Chúng con cảm tạ , ngợi khen Cha.
Nhóm Hiệp Thông Cầu Nguyện.
Ngày 25 /03/2020

-------------------------------------