TÂM SỰ VỚI CHÚA- NHÓM HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN Print

Huong Bui
Tue, Mar 17 at 12:31 PM


Tin Mừng Ga 4:23-24


Lay Chúa Giesu Kitô kính yêu ! Con tin Lời Chúa nói với nguời nữ Samari : " Giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Sự Thật , vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng như thế. Thiên Chúa là thần khí , và những ai thờ phượng Cha phải thờ phượng trong Thần Khí va Sự Thật. "


Vâng ! Lay Cha thời khắc này Cha đang thức tỉnh và chỉnh sửa thái độ thờ phuợng của chúng con. Ngài đưa chúng con trở lại bên Cha qua việc khát khao đọc Lời sự thật Vì trong Lời sự thật có Thần Khí của Cha.


Giờ đây , trong hoàn cảnh này Cha tạo cơ hội cho chúng con sống chậm lại để ăn chay theo đúng ý Cha. Chúng con thật lòng thống hối , ăn năn hạ mình khiêm tốn và mở lòng đoc Lời , nghe Lời , tiếp nhận Lời , vâng Lời và tập làm theo Lời lệnh truyền của Cha. Vì Lời Cha có sức tẩy rửa sự nhiễm uế gây ra tội lỗi , để linh hồn chúng con không bị cách ly Cha nữa


Xin Chúa Thánh Thần Ngài là Đấng Bảo Trợ Chúng con là những người KiTo hữu , biết thờ phượng Cha đích thực trong thần Khí va Sự Thật , vì Cha muốn tìm kiếm chúng con thờ phượng Cha như thế.


Lạy Mẹ Maria ! Mẹ là Đấng tràn đẩy Thần Khí nên Mẹ đã vâng Lời Cha cưu mang Chúa Giesu cho chúng con. Xin Mẹ giúp đỡ chúng con tận dụng thờ giờ này đến với Lời Hằng Sống của Thiên Chúa là Cha , biết múc lấy Nước Hằng Sống mà cầu nguyện cho đại dịch này.

Chúng con cầu Nguyen trong danh Chúa Giesu là Chúa của chúng con. Amen
Nhóm Hiệp Thông Cầu Nguyện

---------------------------------