TÂM SỰ VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN- NGÀY 01-11-2019 Print

Tuyen Pham
Oct 31 at 3:52 PM

---------- Forwarded message ---------
From: Bạn Đường Linh Thao
Date: Thu, Oct 31, 2019, 2:45 AM
Subject: [TĐCN] MẾN YÊU HẰNG NGÀY, 01-11
To: ,

Mến Yêu Hằng Ngày, 01-11-2019

" Dù cho đôi khi ngọn lửa bác ái dường như tắt lịm trong trái tim chúng ta, nhưng nó chẳng bao giờ lụi tàn trong trái tim Thiên Chúa " (ĐGH. Phanxicô)

Phụ trách Tông Đồ Cầu Nguyện:
Lm. Phê-rô Danh, S.J., và Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

--

"Điều quan trọng là chúng ta không mỏi mệt gieo hạt giống tốt lành"

(ĐGH. Phanxicô)

Lạy Chúa, xin cho con trở nên người gieo sự tốt lành trong mọi việc con làm.

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "tongdocaunguyen".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tongdocaunguyen+ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/tongdocaunguyen/CAAfUZCXZVKXgaYk1r5Yq_NO522%3D3g1-XPcT0%3Dt9sC2qv9EG_zw%40mail.gmail.com.

--