TÂM SỰ VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN - CN2 PHỤC SINH Print

Cầu nguyện/TÂM SỰ VỚI CHÚA :
Tin Mừng Ga 20 : 19 -29.


Lạy Chúa Giesu KiTo kính yêu !
Nay , Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết. Chúa chiến thắng Xa-tan , chiến thắng tử thần , và Chúa đã đến tỏ mình cho các môn đệ và truyền lời bình an cho các Ngài , Chúa thổi hơi Thánh Thần để các Ngài nhận lãnh Chúa Thánh Thần , và được Chúa sai đi.


Chúa Giesu ơi ! Chúa đã sống lại về trời ngự bên hữu Chúa Cha, con không còn thấy Chúa bằng đôi mắt thể lý nữa , như Tô-ma đòi thấy Chúa. Nhưng nay Chúa đã ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con , trên toàn thể Giáo Hội.
Xin quyền năng Chúa Thánh Thần mở lòng con ra , để con đón nhận Ngài.


Con tin , Ngài buớc vào đời sống con ; Ngài phá tan sự cứng lòng cho con ; bởi những tảng đá tội lỗi , nganh ghét ,chia rẽ , bè phái , say sưa chè chén , đam mê những ánh đèn mầu , chìm đắm những cuộc vui của thế gian , tối mặt vào việc kiếm tiền mà biếng nhác việc thờ phượng Chúa.


Xin Chúa Thánh Thần đổi mới lòng con , Ngài tăng trưởng đức tin cho con. Vì trên buớc đường tin kính Chúa Giesu , theo Chúa Giêsu , con cần Thần Khí Ngài , để con được trở thành là người có phúc “ Không thấy mà tin “ nhưng can đảm , mạnh mẽ nghe Lời Chúa , đọc Lời Chúa , cầu Nguyện Lời Chúa và dám làm theo Lời Chúa truyền.


Để chúng con hưởng cùng một bình an như các Môn Đệ được hưởng ,
và biết thứ tha , không cầm giữ buộc tội , nói xấu , vu khống cho anh em , để chúng con không còn sống trong sự cầm giữ bóng tối , tội lỗi của Xa-tan, và cùng nhau sống tự do trong Thần Khí Chúa , mà tôn thờ GIESU KITÔ là ĐẤNG THẮNG TRẬN


*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH  ĐỘNG: NHỜ Chúa Thánh Thần nâng đỡ Giáo Hội , nâng đỡ cách sống của chúng con , cho chúng con thấy sự sống động của Chúa Thánh Thần trên dân Thánh Chúa , đề sống xứng đáng là nguời Kitô hữu đích thực
Con tin , sự trả giá đắt bằng Máu , bằng cái chết của Chúa , không uổng công để ban Thánh Thần cho chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa đã sống lại. Alleluia Alleluia
Nhóm Hiệp Thông cầu nguyện.

--------------------------------