TÂM SỰ VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN - THƯ COLOXE 3, 1-4 Print

Bài đọc 2 CN PHỤC SINH-C - CÔ-LÔ-SÊ 3: 1-4
Cầu Nguyện / TÂM SỰ/NÓI CHUYỆN VỚI CHÚA :


Lạy Thiên Chúa là Cha ! Con cảm Tạ Cha đã dùng quyển năng Thánh Thần làm cho Chúa Giêsu Kitô trỗi dậy từ cõi chết. Thì nay , con mở lòng ra đón nhận Thánh Thần Cha ban , để Ngài cũng làm cho con đuoc trỗi dậy cùng với Chúa Kitô , và Nhờ Ngài con biết tìm kiếm những gì thuộc thượng giới , nơi Chúa đang ngự bên hữu Cha.


Con tin , Chúa Thánh Thẩn hướng lòng con chú tâm về những gì thuộc thượng giới , và dẫn con đi trên con đuờng thuợng giới đó là : Mầu nhiệm sự đổ máu , roi đòn , sự chết treo trên cây gỗ; là ơn cứu độ.
Hơn nữa , Chúa đã chiến thắng Xa -tan bằng sự trỗi dậy từ cõi chết của Chúa. Chúa đã đi buớc trước , mở lối cho con buớc vào
Ân Sủng , để con đựơc Chúa Thánh Thần dẫn con trên con đường thượng giới là : Bình an , hoan lạc , bác ái , nhân hậu , từ tâm , trung tín , hiền hoà , tiết độ , chân thật.


Con ca ngợi sự chiến thắng của Chúa ! Chúa tiêu diệt và cho con chết đi với những thứ hạ giới trong con là : đam mê xác thịt , phóng đãng , hận thù , nghen tuông , nóng giận , tranh chấp , chia rẽ , ghanh tị , say sưa , chè chén , tin vơ , thờ quấy , bói toán.


Để nay , Chúa mời gọi con đến hưởng sự sống Phục Sinh của Chúa, hiện đang tiềm tàng ở nơi Chúa Cha Hằng Sống. Chính Chúa Kitô là nguồn sống của con , vả cả nhân loại.


Con xác tín ! Khi Chúa xuất hiện , con cũng được xuất hiện với Chúa , và cùng với hưởng phúc vinh quang.
MỪNG CHÚA KHẢI HOÀN
Nhóm Cầu Nguyện Hiệp Thông.

--------------------------------------