TÂM SỰ VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN - NGÀY 02-3-2019 Print

Huong Bui
Mar 2 at 1:19 PM


TIN MỪNG Luca 6 : 41-42: "Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!"

*Cầu nguyện/NÓI TRUYỆN/TÂM SỰ VỚI CHÚA : Lay Chúa Giesu Kito kính yêu!


Chúa ơi ! Hôm nay con thật lòng sấm hối , con mở lòng con ra voi Chúa; con tin Chua truyền ban Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần, để Chúa lấy ra khỏi lòng con những hành vi ích kỷ, đố kỵ, chỉ trích,ganh tỵ, cay đắng thái độ thẩm phán, xét đoán.

Con tin Chúa đã chết va sống lại tiêu diệt con người nọc độc xấu xa , lòng đạo đức giả ra khỏi lòng con và Chúa đặt vào lòng con ; lòng thuơng xót cua Chua , va tình thuơng của Chúa Cha , để con biết nhìn người chồng , biết dạy dỗ các con cái .

Và nhìn anh chi em con bằng ánh mắt tâm tinh yeu thuong , cảm thông của Chua mà Chúa yêu con. Con cam ta , ngơi khen Chua.

-----------------------------------