NHUNG BAI VE DUC ME # 210 = ME MARIA LA LOI CHUA Print

> CON ĐANG TÌM MẸ CON

MẸ MARIA CHÍNH LÀ LỜI CHÚA SỐNG ĐỘNG

THUY NHU CHUYỂN
>
> "...Năm 1949 chúng tôi hiểu được đôi điều mới về Mẹ Maria. Sự hiểu biết đầu tiên là thấy Mẹ Maria chính là Lời Chúa sống động; Ngài được mặc bằng Lời Chúa. Mẹ Maria là Phúc Âm hằng sống. Nếu Ngôi Lời là vẻ đẹp, là sự chói ngời của Chúa Cha, thì Mẹ Maria là một thụ tạo với bản chất là Lời Chúa và Người có vẻ đẹp không ai sánh bằng.
>
> Việc Mẹ Maria chính là Lời Chúa sống động được nói lên rõ ràng nơi bài ca chúc tụng (Magnificat); bài ca độc đáo vì những câu Kinh Thánh trong đó. Điều này cho thất rõ ràng Mẹ Maria được nuôi dưỡng bằng Kinh Thánh đến độ Người có thói quen dùng Lời Kinh Thánh...
>
> Sự hiểu biết này (Mẹ Maria là Lời Chúa được thực hiện) đã đánh động chúng tôi rất sâu xa... Trong tính cách đặc biệt và toàn thiện của Người, Mẹ Maria nói lên điều mọi người Kitô hữu phải trở thành: đó là một Kitô khác, là sự Thật, là Ngôi Lời, từ con người mà Thiên Chúa đã ban cho họ..."
>
> Đây là kinh nghiệm của bà Chiara Lubich về Mẹ Maria. Mẹ Maria là Phúc Âm được hoàn toàn đem thực hiện (She is the Word of God perfectly put in practice). Kể cả anh chị em Tin Lành cũng chấp nhận cái nhìn này về Mẹ Maria. Khi nhìn vào Mẹ, chúng ta thấy kết quả của Phúc Âm đã được đem thực hiện: từ Phúc Âm được sinh ra một con người cao đẹp, giống như Chúa Giêsu hay là một cộng đoàn như Gia Đình Nazareth.
>
*SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG NGAY:  Đây chính là điều mà Mẹ Maria mong ước nơi BẠN VÀ TÔI, là con cái của Mẹ: sống Lời Chúa, sống theo tinh thần Phúc Âm, chứ không phải theo logic của thế gian. Đó có nghĩa là sống như chính Mẹ đã sống. Nói một cách khác, Mẹ muốn CAC BẠN phúc âm hóa lối sống CỦA MÌNH. Người sẵn sàng giúp BẠN VÀ TÔI trong việc này!
>
> Thân ái,
> Gildo Dominici, SJ
> (Trích báo Ðồng Hành - tháng 5 và 6/1992)
------------------------------------