TOI DI HANH HUONG DAT THANH # 10 Print

 

                        TÔI ĐI HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH # 10

                       26- Đoạn đường Emmaus : Lc 24, 13-17

                       27- Chúa lên Trời : Lc 24, 50-51

                        28-Ông Tê-pha-nô bị bắt : Cv 6, 8-15

 

26- Đoạn Đường Em-mau : Đây là một địa điểm cách Gierusalem khoảng 30 km về phía Tây; nhưng việc xác định làng này còn đang trong vòng tranh luận. Họ chỉ nhận ra Đức Giesu khi Người đã dùng Lời Kinh Thánh để giúp họ đi vào mầu nhiệm sự chết và sống lại của Người và khi Người bẻ bánh.

Kinh Thánh kể : Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giêrusalem 60 chặng. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn vị ngăn cản, không nhận ra Người. Người bảo họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.” (Lc 24, 13-17)

( Emmaus est le site traditionnenl du village de deux des disciples de Jesus. Deprimes, les deux hommes, de retour aux village apres la Cene et la Crucifixion, rencontrerent un etranger qui leur expliqua le sens de tout ce qui s’etait passe’)

 

27- Chúa lên trời : l’Ascension – Mont des Olivers.= Lc 24, 50-51.

   Sau khi sống lại 40 ngày, Đức Giesu hiện ra nhiều lần với các môn đệ và Người được rước lên trời :

Kinh Thánh kể : “Sau đó Người dẫn các ông tới gần Bê-tan-ni-a, rồi Người dơ tay chữa lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời. (Lc 24, 50-51)

Các Môn đệ thờ lạy, tôn thờ Người làm Chúa của các ông và chúc tụng Thiên Chúa. Kết thúc những lần Chúa hiện ra cho các Môn đệ, đồng thời bắt đầu sứ vụ rao giảng của các ông. (x. Mt 28, 19-20)

(40 jours apres la resurrection de Jesus prit place l’Ascention…)

 

28- Ông Tê-pha-nô bị bắt : Cv 6, 8-15

Kinh Thánh kể : Ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân…Nhưng họ không địch lại nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông… Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng : “”Tên này không ngừng nói những lời phạm đến Nơi Thánh và Lề Luật…Toàn thể cử tọa trong Thượng Hội Đồng đều nhìn thẳng vào ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ.” (Cv 6, 8-15)

   Ông Tê-pha-nô phải đương đầu với những người Do thái theo văn hóa Hy lạp. Họ từ chối đón nhận sứ điệp ông loan báo và còn âm mưu bắt ông giải cho Thượng Hội Đồng. Cuộc tử đạo của ông gần giống như cuộc thương khó của Chúa Giêsu ở điểm này : Ông đã giảng một bài rất dài tóm tắt lịch sử ơn cứu độ, ông kết thúc bằng lời tố cáo tội ác của những người Do thái đường thời….Ông cho thấy Thiên Chúa không ở trong những nơi do tay người phàm làm ra :

“PHẢI THỜ PHƯỢNG NGƯỜI THEO THẦN KHÍ VÀ SỰ THẬT” (Ga 4, 23)

 

Ptế GB Maria Định Nguyễn/ Huyền Đồng

Viết theo Dans les Pas De Jesus-Christ