TOI DI HANH HUONG DAT THANH # 9 = NOI SO 23, 24, 25 Print

 

                        TÔI ĐI HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH # 9

            23- Con Đường Thập Giá /Chemin de Douleur. Mc 15, 1- 20.

            24- Đức Giesu bị dóng đinh vào Thập giá: Lc 23, 33-46

           25- Mai táng Đức Giê-su : Mt 27, 57-66

 

   23- Con Đường Thập Giá / Chemin de Douleur: Mc 15, 1-20:

- Hiện bây giờ là một tòa nhà cao lớn với hai chòm tháp hình nón, hàng ngày có rất nhiều nhóm hành hương trên thế giới tới thăm.

Kinh Thánh kể : Vừa tảng sáng , các thượng tế họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội Đồng. Sau đó họ trói Đức Giesu lại và giai đi nộp chi Philato. .. Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Philato phóng thích tên Baraba, truyền đánh đòn Đức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng đinh…(x. Mc 15, 1-20)

(Tout au long de cette route du Calvaire qu’emprunta Jesus, portant sa lourde croix du lieu de son jugement.. .)

   Họ tố cáo Người nhiều tội, xách động đám đông đòi ông Philato phóng thích ông thích tên Baraba thì hơn. Người bị nộp vào tay những người tội lỗi.

Người đi vào con đường Thương Khó: bị vu khống, ghen ghét, bị nhạo bàng, khinh dể; nhưng ý thức và hoàn toàn vâng ý Chúa Cha.

 

24 -Chúa bị đóng đanh vào Thập gía, trên đồi Le Golgotha :

-       Bây giờ là một tòa nhà đồ sộ, rộng lớn, với nhiều khách thập phương tới thăm mỗi mỗi ngày.

Kinh Thánh kể : Vậy họ điệu Đức Giesu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hip-ri là Gôngôtha, tại đó họ đóng đanh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bầy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (x. Lc 23, 33-46; Ga 19, 16-22)

Gôn-gô-tha là một cái đồi nhỏ có hình thù giống cái sọ, nằm ở phía Tây Bắc thành Giê-ru-sa-lem, không mấy xa tường thành.

(Le lieu le plus sacre avec, à l’interieur, une colline rocheuse : le Golgotha. C est qu’il soufrit, qu’il mourut qu’on le mit au Tombeau )

 

25- Mai táng Đức Giê-su : Mt 27, 57-66

Kinh Thánh kể : Chiều đến, có một người giầu sang tới. Ông này là người thành Arimathe, tên là Gio-xếp, và cũng là môn đệ Đức Giêsu. Ông đến gặp ông Philato để xin thi hài Đức Giê-su. Bấy giờ tổng trấn Philato ra lệnh trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xép lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá dành cho ông…Còn bà Maria Mac-đa-la và một bà Maria khác ở lại đó, ngồi đối diện vào ngôi mộ. (x. Mt 27, 57-66)

-Matthêu nói tới tấm vải sạch là muốn đề cao lòng tôn kính của người môn đệ đối với Thầy, còn ngôi mộ mới là tôn kính hài cốt của người công chính. Tất cả hình ảnh này nói lên hình ảnh Người Tôi Trung ĐỨC CHÚA (x. Isaia 53, 9)

-Sự chứng kiến của hai bà Maria lúc mai táng mộ Chúa, nói lên lòng nhiệt thành của các bà trong mọi thời đại, luôn làm chứng về Chúa Phục sinh.

( A l’interieur et autour de l’eglise, plusieurs lieux saint marquent le Calvaire de Jesus , le principal etant le Tombeau du Christ)

 

Ptế GB Maria Định Nguyễn. - Viết theo Dans le Pas de Jesus-Christ.