TOI DI HANH HUONG DAT THANH # 6 = SO 15 VA 16 Print

 

                        TÔI ĐI HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH # 6

                           15- L’entrée triomphale à Jerusalem.

                           16- Le mont du Temple

                           

15/ L’entrée triomphale à Jerusalem:

Tới gần Gierusalem, Thầy trò tiến về thủ đô, giữa Betnania và Gierusalem có làng Betgaphe (nhà cây vả), nằm dưới chân núi. Oliu về phía đông. (Jesus passant par Bethphage’. He partira pour Jerusalem, ovationne’ par la foule saluant l’entrée du Messie dans la ville).

Kinh Thánh kể : Khi Thầy trò đến gần thành Gierusalem và tới làng Betgaphe phía núi Oliu, Đức Giesu sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó…Các anh tháo dây ra và dắt vế cho Thầy… (Mt 21, 1-11)

 

Người chủ đôi lừa phải là quen với Chúa Giêsu. Lời căn dặn chứng tỏ Chúa Giesu biết trước và nắm vững mọi chuyện sắp xảy cho Người.

Kinh Thánh nói ; “Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giesu đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giesu cưỡi lên.” (Mt 21,6-7)

Đức Giesu đã chứng tinh thần khiêm tốn và ôn hòa của Vua Mesia một cách bình dân. Các môn đệ đã dắt cả lừa mẹ lẫn lừa con và trải áo choàng lên lưng chúng, và Người ngồi lên các áo choàng.

 

16- Le Mont du Temple :

a- Khi Đức Giesu lên 12 tuổi: Chúa đi cùng cha mẹ lên Đền Thờ, Người ngồi giữa những thầy dạy, ai cũng ngạc nhiên về sự thông minh của Người. (À 12 ans, Jesus disparut-il-ses parents le “dans le Temple, assi au lieu des docteurs stupefaits de son intelligence”)

Kinh thánh kể : Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ. Đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. (Lc 2, 46-47). Đức Giêsu về sau cũng làm như các thầy tiến sĩ, thầy dạy, Người ngồi ở tiền đình trong khuôn viên Đền Thờ.

b -Trong khi trở lại Đền Thờ: người ta đem đến Đức Giesu một người phụ nữ ngoại tình . (Durant sa visite au mont de Temple pour la fete de Hanoukka, une femme adultere lui fut amente’, comme le prescrit la Loi? Jesus repondra : “Que celui de vous qui est sans peche’ lui jette la premiere pierre !” (Jean 8, 7)

Kinh Thánh kể : Thưa Thầy, người đàn bà này bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê sẽ truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó…Người baỏ họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi !” (x.Ga 8, 3-7)

c- Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ : (đuổi kẻ buôn bán)

Kinh Thánh kể :Thầy trò đến Gierusalem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ mua bán trong Đền Thờ, lật bàn cũa những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu, Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thời. Người nói: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao ? Thế mà các ngươi đã biến thành sao huyệt của bọn cướp !”(x. Mc 11, 15-18)

(Sont ministere au mont du Temple atteindra son apogee lors de son derniere sejour à Jerusalem. Son desir de purifier le Temple, confronte aux Pharisiens)

d- Chúa nói về Gierusalem bị tàn phá và ngày Tận thế :

Sau khi ra khỏi Đền Thờ, có thể nói đây là một bài giảng Đức Giesu nói về ngày Quang Lâm của Chúa như : khủng bố, chiến tranh, bách hại, động đất sẽ xảy ra trước khi Con Người uy nghi hiện đến (Puis, à sa sortie du Temple sacre’, en prophetisa la destruction) :

Kinh Thánh kế : Khi Đức Giesu ra khỏi Đền Thờ thì một trong các môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, Thầy xem : đá lớn Thật,! Công trình kiến trúc vĩ đại thật !” Đức Giesu đáp : “Anh nhìn ngắm công trình vĩ đại đó ư ? Tại đây sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào; tất cã đều bị phá đổ….” (x. Mc 13, 1-8).

 

Chúa phải được lớn lên, còn tôi nhỏ đi. (Ga 3, 30)

                   Ptế GBM Định Nguyễn -  Viết phỏng theo Dans les pas De JESUS-CHRIST