NHUNG BAI VE DUC ME # 59 = KHOI DAU Print

Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A
Cho ngày Dec.22.2013
(Ys 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24)

KHỞI ĐẦU

"Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria,
đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít". (Mt 1,18-24)

Đính hôn với Thánh Giu-se
Trước khi chung sống Mẹ e dè nhiều
Ngại ngùng ngỏ ý người yêu
Bởi Thánh Thai đã mang nhiều tháng qua

Giu-se là bạn của bà
Kín đáo ngưởi định chia xa đôi đàng
Là người công chính, lưỡng toàn
Không muốn tố cáo bà đang mang bầu

Liền trong mơ thấy nhiệm mầu
Thiên Thần mách bảo đừng sầu bi chi !
Đó phép Thánh Thần bí kỳ
Khuyên Giu-se nhận Me-ri làm chồng

Sẽ sinh một trẻ giống rồng
Giê-su Cứu Chuộc tổ tông tội truyền
Giải phóng sự dữ xích xiềng
Sự chết trói buộc triền miên đọa đày

Mang lại hạnh phúc ngày ngày
Bất tận ban phúc cho ai tâm thành
Thế gian ơi ! hãy vinh danh
Đời đời cảm tạ Chúa dành cho con

Huỳnh Điệp (H.Đ) Dec.12.3013
Francois Xavier Nguyễn Văn Luận
Hội Mân Côi & Hội Cầu Nguyện