NHỮNG BÀI VỀ ĐỨC MẸ - ĐTC CẦU NGUYỆN Print

nguyenthi leyen

Maria, Trinh Nữ, Mẹ dấu yêu !

Bởi tác động của Chúa Thánh Thần,

Mẹ đã đón nhận Lời Sự Sống từ thẳm sâu của đức tin khiêm cung của Mẹ:

Như Mẹ đã tự hiến hoàn toàn cho Đấng Hằng Hữu,
Xin giúp chúng con cũng biết thưa "vâng"
Trước tiếng gọi ngày càng cấp bách,
Đi rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu.

Mẹ đầy tràn sự hiện diện của Đức Kitô trong lòng, đã đem niềm vui đến cho Gioan Tẩy Giả,
khiến thánh nhân trong lòng Mẹ nhảy mừng.

Rộn ràng niềm vui sướng hân hoan, Mẹ ca hát những kỳ công của Chúa.

Đứng dưới chân thập giá với lòng tin vững vàng,

Mẹ vui sướng nhận niềm an ủi phục sinh,

và cùng các môn đệ ngóng đợi Thánh Thần đến,

để Hội Thánh truyền giáo được khai sinh.

Xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con

được một nhiệt huyết mới bắt nguồn từ phục sinh,

để chúng con đem cho mọi người Tin Mừng của sự sống chiến thắng tử thần.

Xin cho chúng con niềm can đảm thánh thiện

biết tìm ra những lối đi mới

để quà tặng Tin Mừng đẹp không phai

có thể đến được với mọi người.

Ôi Trinh Nữ hằng lắng nghe và chiêm ngắm,

Mẹ tình yêu, Cô Dâu của tiệc cưới vĩnh cửu,

xin cầu cho Hội Thánh mà Mẹ là biểu tượng tinh tuyền,

để Hội Thánh không bao giờ đóng kín

hay đánh mất niềm say mê thiết lập Nước Chúa.

Ôi Ngôi Sao của cuộc tân phúc âm hoá,

xin giúp chúng con trở thành những chứng nhân rạng rỡ

cho tình hiệp thông và phục vụ,

cho đức tin nồng cháy và quảng đại,

cho công lý và tình thương đối với người nghèo,

để niềm vui của Tin Mừng lan tỏa đến tận cùng trái đất,

soi sáng cả những nơi hẻo lánh trên thế giới.

Lạy Mẹ của Tin Mừng sống động,

suối hạnh phúc cho những người hèn mọn của Thiên Chúa,

xin cầu cho chúng con. Amen
ĐGH PHANXICO

----------------------------------