NHỮNG BÀI VỀ ĐỨC MẸ - MẸ MARIA TRONG KINH THÁNH Print

*Trên Thánh giá, trước khi qua đời, Chúa Giêsu nói với môn đệ Gioan: "Đây là Mẹ con, và từ giờ ấy ông đem Mẹ về nhà mình" (Ga 19,27)

1. MẸ MARIA TRONG KINH THÁNH

1. Cựu ước-Tiền Phúc âm St 3,15

2. Lời tiên tri về Mẹ Đấng Thiên sai Mich 5,2-5

3. Lời tiên tri về Mẹ Đồng trinh Is 7,14

4. Truyền tin Lc 1,26-38

5. Thăm bà Isave Lc 1,39-56

6. Ô Giuse muốn bỏ Mẹ Maria Mt 1,18-24

7. Sinh Chúa bởi Mẹ Mt 1,16-25 và Lc 2,1-7

8. Những người chăn chiên thờ lạy Lc 2,8-20

9. Các nhà Bác học Đông phương Mt 2,1-12

10. Dâng con trong đền thánh Lc 2, 22-38

11. Trốn sang Aicập, trở về Nagiaret Mt 2,13-23 Lc 2,39

12. Chúa trong đền Thánh Lc 2,41-50

13. Mẹ Maria và Chúa ở Nagiaret Lc 2,41

14. Mẹ tại Cana Ga 2,1-11

15. Mẹ Maria xuống Caphanaum Ga 2,12

16. Mẹ Maria đến gặp CGiêsu Mt 12,46-50;Mc 3,31-35;Lc 8,19-21

17. Chúa Giêsu được gọi là con Mẹ Mt 13,54-58; Mc 6,1-6

18. Mẹ Maria được ca ngợi là có phúc Lc 11,27-28

19. Mẹ Maria bên Thánh giá Chúa Giêsu Ga 19,25-27

20. Mẹ Maria cùng các Tông đồ sau Chúa về trời TđCv 1,14

21. Mẹ Maria, điềm lạ trên trời Kh 12

(Drexel SJ, Thánh Mẫu học, tr.17)

2. MẸ MARIA ĐƯỢC NHIỀU ƠN CHÚA

Vị trí Mẹ Maria trong chương trình cứu rỗi và thánh hóa

1/ Suốt 4 ngàn năm, dù các thánh Tổ phụ, các tiên tri kêu van, nhưng sau cùng chỉ có Mẹ Maria đáng được Chúa nhận lời ban Đấng Cứu thế. Thế trần không đáng trực tiếp nhận Đấng Cứu Thế, nhưng phải nhờ Mẹ. (Thánh Mônpho,Thành thực sùng kính Mẹ Maria, số 16)

2/ Chúa Thánh thần thấy Mẹ Maria ở trong linh hồn nào bao nhiêu, sẽ ban ơn thánh, ban Giêsu cho linh hồn ấy và linh hồn ấy trong Giêsu bấy nhiêu. (Sách dẫn trên số 20)

3/ Chúa Thánh thần đã thông cho Mẹ mọi ơn cao cả để tùy ý Mẹ ban phát cho ai, bao giờ, bao nhiêu tùy ý Mẹ.(Thành thực Sùng Kính Mẹ)

Lời cầu xin của tội nhân

*Nếu những việc làm khi mắc tội trọng không có công gì, thì ít là nó cũng sửa soạn dể được ơn thánh hóa nhờ công nghiệp của Mẹ Thiên Chúa. (Hồng y Bellarmino)

*Chúa đoái nghe tội nhân kêu cầu không phải do công bằng nhưng do tình thương. (Th. Toma Aquino)

Mẹ Maria đào tạo Các đại Thánh.

*Việc tác tạo nhiều thánh đại danh trước ngày tận thế là công tác dành riêng cho Đức Mẹ, vì chỉ có Đức Trinh Nữ phi thường này mới có thể cộng tác với Chúa Thánh Thần mới thực hiện những kỳ công kiệt tác mà thôi.

Khi thấy Mẹ ngự trị trong linh hồn nào lập tức Thánh Thần thân đến ngự trong linh hồn ấy để thông cho mọi ơn lành nhiều ít tùy linh hồn ấy có lòng mến Mẹ thiết tha đến mức nào.

Sở dĩ ngày nay Chúa Thánh Thần không thực hiện nhiều việc lạ lùng trong nhân loại, vì nhân loại không liên kết mật thiết với Maria bạn trăm năm của Ngài. (Thành thực sùng kính số 35-36)

Mẹ Maria là hi vọng của tội nhân.

* Thánh Gioan Damas kính chào và tung hô Mẹ là hi vọng của những người vô vọng.

* Thánh Laurenso Justitiano tuyên xưng Mẹ là hi vọng của những tội nhân trọng phạm.

* Thánh Augustinh tung hô Mẹ là khu an toàn duy nhất của tội nhân.

* Thánh Ephrem: Mẹ là cửa bể vững vàng cứu vớt những người đắm đuối. Mẹ là Đấng bang trợ những người trầm đọa.

Nhờ Mẹ đến với Chúa (CẦN CHÚ Ý)

*Sự tôn sùng Mẹ Maria chỉ là 1 phương pháp thuận lợi và hữu hiệu để loài người tìm đến với Chúa Giêsu và tôn thờ Người cách hoàn hảo hơn. Nếu sự tôn sùng Mẹ làm ngăn trở đường đến với Chúa, thì chúng ta phải cương quyết tẩy chay lập tức. Nhưng đâu phải thế. Chúng ta cần phải tôn sùng Mẹ Maria, để có thể dễ dàng tìm đến với Chúa, thiết tha yêu mến và phụng sự Ngài hơn.

(Thánh Mônpho, Thành Thực sùng kính Mẹ Maria, số 62)

Hạnh phúc những ai yêu mến Mẹ Maria

* Hạnh phúc cho những ai hiến dâng tâm hồn mình cho Mẹ, hạnh phúc những ai thật biết phụng sự Mẹ, định mệnh của họ rất đáng mơ ước, vì không bao giờ Mẹ Maria lại chịu để các con Mẹ yêu mến Mẹ hơn Mẹ yêu thương họ. Trong cuộc đua tranh này, phần thắng bao giờ cũng về tay Mẹ. Mẹ phung phí tình yêu để đáp lại tình yêu, Mẹ không ngừng thêm những tặng ân vào những ân huệ mà Mẹ đã ban. (Thánh Alphongsô)

* Ai tìm được Mẹ là tìm được sự sống, và được Chúa ban cho vĩnh phúc mai ngày. (Pro. 8,35)

* Hạnh phúc cho những ai nghe lời Mẹ, hạnh phúc cho ai ngày nay đến canh thức trước cửa nhà Mẹ và hạnh phúc cho ai đứng quan sát lối vào nhà Mẹ. (Pro. 8,34)

Cốt yếu việc Tôn sùng Mẹ Maria

*Cốt yếu việc tôn sùng Mẹ ở tại những tâm tình chung mà người thánh thiện cũng như người tội lỗi đều có được, vì tội lỗi cũng như thánh thiện đều có thể xúc cảm vì yêu mến tôn kính và trông cậy vị Nữ trạng sư chí thánh này. Kinh nghiệm hằng ngày không cho phép chúng ta hoài nghi điều đó.

Nếu ít sáng suốt mà cứ quả quyết rằng sùng kính Mẹ là noi gương nhân đức Mẹ, không biết còn việc tôn sùng nào khác, tức là giết chết lòng sùng kính đó. Chủ trương này sẽ đưa lại kết quả nào, nếu không phải là làm cho các tội nhân bỏ mất những việc làm tôn kính Mẹ, bỏ mất lòng cậy trông họ vẫn có ở tình thương Mẹ. Thật ra có tội nhân nào lại không biết rằng muốn được rỗi thì phải từ bỏ tội lỗi và ăn năn thống hối ? Mà lòng tôn sùng Mẹ là 1 phương tiện có uy thế để xin Chúa ban ơn quí trọng ấy. Đó là điều phải rao giảng ở mọi nơi cho mọi người. (Lm. Gay SMS, Mẹ Ơn Cứu Rỗi, trg. 14)

Tôn sùng Mẹ Maria sẽ không hư mất đời đời

*Cha muốn ban cho Mẹ Maria đặc ân này vì lòng nhân từ của Cha, và để tôn kính Ngôi Hai đã nhập thể: đó là bất cứ ai dù tội lỗi đến đâu mà kính cẩn tin tưởng chạy đến với Mẹ Maria, sẽ không rơi vào quyền lực của Hỏa ngục". (Chúa phán với Thánh Nữ Catarina Sienna)

*Người sống xa Mẹ và Mẹ không nhìn đến, khó được cứu độ thế nào, thì người chạy đến cùng Mẹ và được Mẹ yêu dấu đoái nhìn cũng không thể hư mất được như vậy" (Th. Anselmo)

*Những người mà Mẹ không ghé mắt tình thương nhìn đến không thể nào vào được nơi vĩnh phúc, những người đã kéo được ánh mắt dịu dàng của Mẹ và được Mẹ cầu bầu cho, thế nào cũng được cứu độ, và một ngày kia sẽ được hưởng vinh quang nước trời". (Th. Antonin)

*Những tôi tá của Mẹ Maria nhất định sẽ được cứu rỗi. (Th. Anphongso)

*Ai không kêu cầu Mẹ trong cuộc sống, sẽ không bao giờ được nước trời. (Th. Bonaven)

*Nếu có tâm tình kính ái Mẹ Đồng trinh Maria, thì dầu cho tội lỗi ngập trời lụt đất cũng không thể hư mất đời đời được. (Th. Hilario)

Hãy bền lòng mến Mẹ

*Bạn ơi, dầu là ai đi nữa, bạn lại chẳng biết rằng ở thế gian lúc nào bạn cũng bị xô dạy giữa những cơn giông tố của đại dương gầm sóng. Bạn không muốn bị sóng gió vùi giập ư ? Bạn hãy dán mắt nhìn lên Sao biển mà kêu gọi Mẹ Maria. Được Mẹ hướng dẫn, bạn không phải mệt mã trên đường. Được Mẹ đưa giúp bạn sẽ tới đích ngắm trông. (Thánh Benado)

Mẹ Maria trong giờ con hấp hối

*Những sầu muộn hấp hối trên giường là các những sầu muộn ghê hồn: nào là tội lỗi cắn rứt, nào những kinh hoàng trước tòa Phán xét gần kề, nào nỗi lo âu phấp phỏng về số phận đời đời. Nhất là trong giờ phút dó Hỏa ngục vùng lên mong cướp đoạt linh hồn sắp bước về đời sau. "Ma quỉ căm hờn hồng hộc vì nó biết nó còn rất ít thời giờ" (Ap. 12,12). Lúc đó không cám dỗ linh hồn như thường làm lúc họ còn bình sinh, không hài lòng với những lực lượng đơn độc, nó kêu gọi các lực lượng bạn đến trợ giúp. Lúc đó, "Đầy nhà rầm rập rồng ma" (Is 13,21) Chung quanh giường người hấp hối vô số quỉ chen chúc nhau kết đoàn lũ lung lạc linh hồn . . Nhưng vừa thấy bóng Nữ Vương lũ phản thần mất vía trốn chạy. Nếu trong giờ hấp hối Mẹ Maria bênh đỡ thì Hỏa ngục làm sao khủng bố ta được. (Thánh Anphongsô, Vinh Quang Đức Mẹ, tr.100

*Mẹ Maria rất vội vã đến cấp cứu các tôi tớ dấu yêu của Mẹ trong giờ hấp hối. Mẹ đến tiếp xúc với họ, làm thuận tiện lối họ đi về đời sau, khuyến khích họ và theo họ tới Tòa phán xét. (Th. Anphongsô)

(còn nữa)

--------------------------