CAC BAÌ ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - SỐNG KHÔNG VÉ KHỨ HỒI Print

> TUYỆT VỜI...
>
> CUỘC SỐNG KHÔNG CHO VÉ KHỨ HỒI...
>
1/ ĐỜI KHÔNG CÓ GÌ LÀ CHẮC CHẮN

2/ ĐỪNG PHÍ PHẠM THỜI GIAN

3/ ĐỪNG GHÉT BỎ MỘT AI

4/ ĐỪNG ĐỂ QUÁ KHỨ PHIỀN HIỆN TẠI

5/ GIA ĐÌNH LÀ VÔ GIÁ, TIỀN KHÔNG MUA ĐƯỢC.

6/ TA ĐỀU GIÀ QUÁ NHANH, NÊN LO HIỆN TẠI

Hướng về Chúa

------------------------------