CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - CHUÔNG THẦN BÁO TỬ Print

Chi Tran

CHUÔNG THẦN BÁO TỬ

Linh mục Phécđinăng Cati thuật lại câu chuyện lạ Chúa làm ở dòng thánh Đaminh Domora nước Tây Ban Nha.

Mỗi khi chuông nhà thờ dòng tự động vang lên, kinh nghiệm cho biết đó là chuông báo trước một thầy dòng sắp chết.

Bởi vậy khi nghe tiếng não nề đó, mỗi người lo chịu các Bí tích, cầu nguyện, hãm mình để chuẩn bị vượt qua cái ải đáng sợ. Nỗi lo ngại chung chỉ chấm dứt khi một tu sĩ qua đời.

Cũng tại dòng Đaminh Damora, có một tu sĩ rất nhân đức, kết nghĩa với một cha dòng Phan Sinh cũng không kém thánh thiện.

Ngày kia, khi đôi bạn tri âm đề cập đến cái chuông nói trên, họ hứa gặp nhau sau khi chết, nghĩa là ai ra đi trước sẽ hiện về cùng kẻ còn sống, và giá còn phải rên siết trong Luyện Ngục, sẽ được bạn cầu bầu cho. Và tu sĩ dòng

Phanxicô giành bước trước.

Ít lâu sau ngài hiện về cùng tu sĩ dòng Đaminh. Sau khi thân ái chào nhau, ngài bảo là còn bị hành hạ lâu dài vì những vết tì ố chưa đền.

Để kích thích người bạn cố tri ra sức cứu nạn, ngài cho thấy các ngọn lửa khủng khiếp đang nung đốt ngài.

Ngài tâm sự: "Này anh ơi! Không có gì ở dưới thế có thể cho anh một ý niệm về mức độ nồng nhiệt của thứ lửa đó. Anh muốn thấy một bằng cớ không?"

Rồi ngài đặt tay lên một cái bàn, bàn bị cháy thủng một lỗ sâu. Bàn này còn được giữ lại ở Damora để lưu niệm vĩnh viễn hoả lực vô cùng kinh khủng ở Luyện Ngục.

Cha dòng Đaminh hết sức kinh hãi và cũng hết sức dùng mọi phương thức để cứu bạn đã quá cố.

Chúng ta không có chuông báo tử để chuẩn bị. Vậy ta phải luôn sẵn sàng để khỏi phải thui nướng trong các hỏa lò khủng khiếp hỏa ngục và Luyện Ngục.
TÍCH CÁC LINH HỒN

----------------------------------------------