CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - QUÝ VÂN Print

Vicky Vu
TIN MỪNG Mat-thêu 20:1-7
1 Vả, nước thiên đàng, giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình. 2 Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một đơ-ni-ê, thì sai họ vào vườn nho mình. 3 Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, 4 thì nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. 5 Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy. 6 Ước chừng giờ thứ mười một, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi rằng: Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? 7 Họ trả lời rằng: Vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta.

Người chủ vườn nho trong câu chuyện này chính là Chúa của Thiên đàng. Ngài có cách làm và cách tìm nhân công khác với những người chủ trần gian.

Những người càng vào sau thì càng nhận thức được sự yếu kém của mình, họ không đòi hỏi định giá với Chúa nữa. Bởi vì họ nhận biết mình là người đến trễ, đến muộn màng;

Song chính Chúa đã chủ động nói với họ rằng Ngài "trả tiền công phải (chăng) cho". Thậm chí Ngài đau lòng khi thấy có những người cả ngày không làm gì, cứ ngồi chờ cả ngày ngoài chợ. Ngài hỏi họ lý do và họ chân thành trả lời là không ai thuê mướn họ cả. Có thể họ yếu kém về sức lực không thể gánh vác việc lao động nặng nhọc, hay chuyên môn không đủ, không có kinh nghiệm, hay vì lý do khác. Nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa, lòng ước ao được làm việc là điều mà Chúa thấy nơi họ nên Ngài sẵn sàng đón nhận họ.

Cũng vậy, trong số chúng ta có những người bước vào nước Chúa sớm từ khi còn thơ ấu, thiếu thời, cũng có những người vào muộn khi đứng tuổi hay lúc tuổi già bóng xế của cuộc đời. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương, quý trọng từng người. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng để bằng lòng bước vào Nước Chúa hay không.

Kết luận:
Bài học này an ủi Ki Tô Hữu chúng ta thật nhiều. Hãy đáp lại lời mời của Ngài và bước vào Nước Chúa, vì Chúa là Đấng tốt lành sẽ trả công xứng đáng cho chúng ta, Ngài không bao giờ để chúng ta bị thiệt thòi. Dù chúng ta là ai, khả năng, trình độ, sức lực, tuổi tác, giới tính chúng ta có ra sao đi nữa thì Chúa vẫn hằng tìm kiếm và kêu gọi chúng ta để sai chúng ta vào vườn nho thuộc linh của Ngài.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Cảm tạ Ngài đã đến tìm con giữa cuộc đời trong tuổi thơ ấu lẫn tuổi xế chiều. Cảm tạ Chúa vì Ngài bằng lòng nhận chúng con và đưa chúng con vào làm trong vườn nho của Ngài. Được hầu việc Chúa trong Nước Ngài là niềm vui lớn của chúng con. Cảm tạ Chúa. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen

----------------------------------------------------