CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - HẠNH KHÔNG TÙY GIẦU NGHÈO Print

nguyenthi leyen

HẠNH PHÚC KHÔNG TÙY THUỘC GIÀU HAY NGHÈO

Một người nhà giàu kia đau nặng. Người ta mách cho ông, nếu ông tìm được áo của một người hạnh phúc đem về mặc vào thì sẽ được lành. Ông nhà giàu liền sai người đi tìm áo của một người hạnh phúc để mua với bất cứ giá nào.

Nhưng công dã tràng. Người nhà không tìm được một người hạnh phúc nào hết. Người nào cũng ganh ti hạnh phúc của người khác, tham muốn của cải người khác hay bị những dục vọng xa vời ám ảnh. Sau cùng, người ta tìm

được một chú tiều phu ở ven rừng, vừa đốn củi vừa vui vẻ hát vang. Người ta hỏi anh:

- Anh có hạnh phúc không?

Chú tiều phu trả lời:

- Hoàn toàn hạnh phúc.

Người ta liền xin anh bán cái áo của anh, giá bao nhiêu cũng được. Nhưng chú tiều phu trả lời, chú nghèo quá, không có cái áo nào hết!

Dù có thống trị toàn thế giới cũng không có hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ tìm được nơi Thượng Đế. Những thành công trong cuộc đời chỉ tạm bợ và sẽ quên đi. Hạnh phúc không tùy thuộc giàu hay nghèo, song tùy thuộc nơi Thương Đế.

Lời Chúa dạy: "Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi một điều ấy nữa" (Mat 6:33

CẢM NGHIỆM CUỘC SỐNG

-------------------------------