CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - Print

nguyenthi leyen

CHẲNG CỎ ĐIỀU GÌ KHÓ ĐỐI VỚI CHÚA

Một người vô thần, không tin có đời sau, không tin có sự sống lại của thân thể, đến chất vấn mục sư

- Người chết làm sao có thể sống lại được, một khi thân thể đã bị thiêu thành trọ bụi và bay theo luồng gió, hoặc đã bị thú dữ ăn nuốt đi. Thể xác của con người, sau khi chết, nếu đã bị phân tán như vậy, thì sống lại làm sao được?

Mục sư đáp:

- Điều đó thực ra không có gì là khó hiểu. Chẳng có sự gì khó đối với Đức Chúa Trời. Chính cái thân thể mà chúng ta đương có đây cũng do sự tổ bợp của những thể chất từ bốn phương mang lại: Rau, gạo, thịt, muối, đường v v đều không phải đến từ một chỗ.

Như vậy, nếu những nguyên liệu ấy đã từ các nơi hợp lại mà thành cái thân thể hiện hữu của chúng ta ngày nay, thì có khó gì cho Đức Chúa Trời khi muốn kết hợp những thứ đã phân tán để khiến con người sống lại?

CUỘC SỐNG CẦU NGUYỆN

-----------------------------------