CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - QUANG VU 30-4-1975 Print

Quang Vu
Sat, May 2 at 10:34 AM

"Gà cùng một Mẹ chớ hoài đá nhau."

Nhân dịp kỷ niệm ngày đau thương 30 tháng Tư, tôi tự hỏi bản thân mình cũng như tất cả những ai là người Việt Nam: "sau 45 năm, tất cả người Việt Nam có thể sống đoàn kết giữa rất nhiều khác biệt: khác biệt về miền vùng, giọng nói, tôn gingáo, nghề hiệp và chính trị.

Tôi vẫn nhớ câu tục ngữ: "Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng CHUNG MỘT GIÀN. Một giàn đây có nghĩa là tuy có nhiều khác biệt khác nhau nhưng cùng chung một dòng máu dân tộc Việt Nam. Hay một nói khác: "Gà cùng một Mẹ chớ hoài đá nhau."

Tôi hiểu hai câu tục ngữ trên như là lời khuyện dạy chân thành của Cha Ông Việt Nam ta. Tuy nhiên, tôi không thực sự thấy lời khuyên này được thực sự thực hiện trong đời sống thường ngày của người Việt Nam khi đối xử với đồng loại.

Khi có dịp làm việc với những người sắc dân khác không phải là người Việt Nam. Những sắc dân khác đã có những nhận xét về người Việt Nam như thế này: "một cá nhân người Việt Nam thường là giỏi hơn một cá nhân của một người sắc dân khác. Tuy nhiên, một tập thể người Việt Nam làm việc chung không thể thành công bằng một tập thể của những sắc dân khác bởi vì người Việt Nam không có tình thần tập thể để làm việc chung. Ai cũng muốn chứng tỏ mình hơn người khác."

Tôi tự hỏi nhận xét này có đúng không và tại sao những sắc dân khác lại có một nhận xét về người Việt Nam như vậy. Tôi QUAN SÁT bản thân tôi là một người Việt Nam cũng như những người Việt Nam khác cũng rất lâu rồi. Từ ngày tôi bước vào đời để đi làm kiếm tiền và đến nay cũng đã hơn 20 mươi năm. Tôi xin được chia sẽ những gì tôi nhìn thấy nơi tôi là một người Việt Nam cũng như nơi rất nhiều những người Việt Nam khác. Điều tôi nhìn thấy đó là người Việt Nam mình rất bị nặng về khuynh hướng so sánh, cạnh tranh và ăn thua đủ để chứng tỏ bản thân mình hơn người khác.

Người Việt Nam mình nhìn sự khác biệt như là một nguy cơ xấu vì sợ một cá nhân khác hơn mình. Cho nên, một cá nhân Việt Nam cho dù giỏi biết mấy cũng kiếm cách khai trừ sự khác biệt vì sợ một cá nhân khác sẽ hơn họ và thay thế chổ đứng của họ. Tôi cũng từng nghe một cá nhân giỏi người Việt Nam nói như thế này: "Tôi giỏi để tôi giúp bạn nhưng với một điều kiện là bạn phải nghe lời tôi. Nếu bạn bất đồng ý kiến với tôi chỉ một lần thì bạn sẽ biết tay tôi." Có lẽ và chắc hẵn máu so sánh, cạnch tranh và ăn thua đủ này của người Việt Nam đã làm cho một tập thể của người Việt Nam mình làm việc không thể có hiệu quả và năng xuất cao như những tập thể của các sắc dân khác.

Tôi được biệt qua truyền thông, chính phủ Cộng Sản Việt Nam hiện tại đang kêu gọi Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại xóa hận thù để hợp tác với tất cả người Việt Nam trong nước cũng như Hải Ngoại để xây dựng và phát triển Việt Nam. Đây là một lời mời gọi tốt đẹp và tích cực. Tuy nhiên, sự đoàn kết dân tộc cũng kêu gọi chính phủ Cộng Sản Việt Nam có khả năng nhìn nhận những khác biệt từ phía Cộng Đồng Việt Nam Hảii Ngoại như là MỘT CƠ HỘI RẤT TỐT để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh và dân chủ thực sự. Dân chủ thực sự nghĩa là người dân Việt Nam thực sự có tiếng nói và có quyền bầu cử đảng phái để đại diện cho họ lãnh đạo đất nước. Đó mới thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Đừng nhìn sự khác biệt như là một nguy cơ xấu và cần phải được diệt trừ. Thậm chí, chính phủ Cộng Sản Việt Nam còn kết tội cho những khác biệt là "phản động và phản quốc" và cần phải bắt bớ và bỏ tù.

Ước mong rằng chia sẽ này sẽ khơi dậy một ý thức về một dân tộc Việt Nam đoàn kết biết nhìn nhận những sự khác biệt như là một CƠ HỘI THẮNG TIẾN cho cả tập thể và cả một dân tộc và đất nước Việt Nam để chống lại tụ giặc Tàu luôn hăm he lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam. Xin đừng nhìn sự khác biệt như là một NGUY CƠ XÂU cần phải diệt trừ vì như vậy dân tộc Việt Nam sẽ không có sức mạnh và sự đoàn kết để chống lại giặc Tàu xâm lược.

Nếu được vậy, Ông Cha Việt Nam sẽ mãn nguyện khi nhìn thấy người Việt Nam sống lời khuyên: "Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng CHUNG MỘT GIÀN". Hay một nói khác: "Gà cùng một Mẹ chớ hoài đá nhau."

-----------------------------