CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - KHÔNG KHÍ PHẢI TRẢ Print

THÔNG BÁO TIN VUI # 221 - Website ChiaseLoiChua.com

            *KHÔNG KHÍ-MÁY TRỢ THỞ GIÁ BAO NHIÊU???

Sau khi trở nên khá hơn trong bệnh viện, cụ ông 93 tuổi ở Italy được thông báo phải trả tiền cho máy thở trong một ngày, và ông già đã khóc. Bác sĩ khuyên ông đừng khóc vì hóa đơn; nhưng rồi bác sĩ phải khóc khi nghe ông trả lời.

Ông nói: "Tôi không khóc vì số tiền tôi phải trả. Tôi có thể trả tất cả số tiền này. Tôi khóc vì tôi đã hít thở không khí của Chúa trong 93 năm mà chưa bao giờ trả tiền cho nó. Giờ tôi mới biết phải mất 5000Eu để sử dụng máy thở trong bệnh viện trong một ngày. Bạn có biết tôi nợ Chúa bao nhiêu không? Tôi đã không cảm ơn Chúa vì điều đó trước đây".

*LỜI CHÚA NÓI VỚI BẠN VÀ TÔI: "Tôi sống , nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kito sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng sống vì tôi". (Thư Galat 3, 20)

Sự thật của tin tức không thể được xác minh, nhưng những lời của ông đáng để chúng ta suy ngẫm. Khi chúng ta hít thở không khí một cách tự do mà không bị đau đớn hay bệnh tật, không ai coi trọng không khí. Chỉ khi chúng ta vào bệnh viện, chúng ta mới có thể biết rằng ngay cả việc thở oxy bằng máy thở cũng phải trả tiền!

*LỜI CHÚA NHẮC BẢO TÔI: "Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí là (Đức Thánh Linh, Chúa Thánh Thần) và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xac thịt nữa............Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thi anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa". (Thư Galat 5, 16-18)

Hãy trân trọng thời gian chúng ta còn có thể TỰ DO THỞ HÍT THẦN KHÍ CỦA CHÚA, NGÀI CHÍNH LÀ THẦN KHÍ BAN SỰ SỐNG, ĐỂ THẮNG NHỮNG ĐAM MÊ CỦA XAC THỊT, CHÍNH LÀ NHỮNG VIRUS CORONA ĐANG TẤN CÔNG BẠN VÀ TÔI.

*LỜI CHÚA ĐÁNH ĐỘNG TÔI: "Thần Khí mới làm cho Sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống". (Gioan 6, 63).

*Đức Mẹ cũng nói với tôi: "Ngài bảo gì anh cứ việc làm theo". (Gioan 2, 5)


*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: NHỜ THẦN KHÍ CHÚA THÚC ĐẨY, Chúng con THỞ HÍT THẬT NHIỀU THẦN KHÍ CỦA CHÚA, ĐỂ THAY ĐỔI - SỬA MÌNH - BỎ NHỮNG ĐAM MÊ CỦA XAC THỊT, VÌ NÓ LÀ CON VIRUS ĐỘC HẠI ra khỏi bầu khí TÂM HỒN - GIA ĐÌNH, VÀ CỘNG ĐOÀN..... ĐỂ CHÚNG CON CHÊT ĐI CHO TỘI VÀ SỐNG LẠI - PHỤC SINH VỚI CHÚA TỪ MÙA ĐẠI DỊCH NÀY. AMEN.

Đầy tớ Định Nguyễn : Mời thăm Website ChiaseLoiChua. com, để Sống và Chia sẻ.

----------------------------