CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - ĂN CHAY- CẦU NGUYỆN Print

John Tornado
To:PSXH
Sun, Mar 15 at 11:24 AM

ĂN CHAY - CẦU NGUYỆN

Ăn chay, cầu nguyện là liều thuốc duy nhất,
hay nhất để thoát khỏi bệnh dịch TC giáng xuống
nhân loại đầy tội lỗi nhơ nhớp này.

Nếu không nhân loại sẽ bị tiêu diệt như những thành phố
Sodoma. Gomora , Nagasaki và Hiroshima vậy.


Đừng đùa giỡn với Thiên Chúa, Ngài tạo dựng
được thì Ngài cũng hủy đi nếu Ngài muốn. Loài
người là tạo vật thấp hèn mà quá sức kiêu ngạo,
vài thành quả về khoa học đã khinh thường Đấng Tạo Hóa, coi Ngài không có gram nào !!!


Ai có óc hãy suy nghĩ đi ... để biết phải làm gì để
được cứu thoát.

JT

--
************************************
DIỄN ĐÀN PHỤNG SỰ XÃ HỘI
************************************

Muốn gia nhập: PhungSuXaHoi+ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Muốn đăng bài: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Phụng Sự Xã Hội".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến PhungSuXaHoi+ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/PhungSuXaHoi/CAMnGU7JKXP1XnsAp2pA7GetUAhSqDJVJM4MtMYAApRA_yhdP5w%40mail.gmail.com.