CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - PHÉP LẠ ĐỨC MẸ Print

Chi Tran

PHÉP LẠ ĐỨC MARIA

Xin đừng để con chết khi phạm tội trọng

(Mọi việc đạo đức của chàng chỉ là hằng ngày cầu xin Mẹ Maria đừng bỏ mình)

Ở Valencia, nước Tây Ban Nha, có một người phạm trọng tội, thất vọng hoàn toàn. Để thoát khỏi lưới pháp luật, chàng quyết định đi theo Hồi giáo. Chàng ra cửa bể đáp tầu, tình cờ ngang qua một nhà thờ lúc cha Giêrônimô Lopez, dòng Chúa Giêsu, đang giảng.

Đề tài bài giảng hôm ấy là tình thương của Chúa. Nghe bài đó, cảm động, chàng đến sấp mình dưới chân cha Lopez, xưng tội và trở lại. Cha hỏi chàng quen làm việc gì mà đáng Chúa xử xót thương như vậy. Chàng trả lời rằng hết mọi việc đạo đức của chàng chỉ là hằng ngày cầu xin Mẹ Maria đừng bỏ mình.

Cũng linh mục đó gặp một tội nhân trong một bệnh viện, đã năm mươi lăm năm không xưng tội, chỉ có thói quen mỗi lần gặp một ảnh tượng Đức Mẹ Maria, đều cúi chào và cầu xin Mẹ đừng để mình chết đang khi mắc tội trọng. Ông kể thêm rằng trong một cuộc quyết đấu, thanh kiếm của ông bị địch thủ phạt gẫy, ông liền kêu xin với Mẹ:

"Chết tôi rồi! Tôi bị đoán phạt mất! Lạy Mẹ các tội nhân, xin thương cứu con!" Cùng lúc đó, ông thấy mình được đưa đến một nơi vững chắc không biết bằng cách nào. Thế rồi ông xưng tội chung và chết đầy lòng tin cậy.

Thánh Anphongsô Liguori, CSsr.
----------------------------------------