CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - BÍ MẬT TỐI CAO GIÚP NƯỚC MỸ Print

Watch "Bí mật tối cao giúp nước Mỹ hùng cường nhất Thế giới mà Bạn chưa biết?"

Lap Phan
Mar 25 at 11:10 PM

"In God we trust" khẩu hiệu được ghi trên các đồng tiền của nước Mỹ và tại các trường học cũng như tại các công sở chánh quyền của Mỹ, và nghi thức truyền thống đặt tay trên cuốn Kinh Thánh trong Lễ đăng quang của các Tổng Thống Mỹ, đã thể hiện đức tin sâu sắc của người Mỹ dành cho Thiên Chúa, và đây chính là chìa khóa bí mật giải thích được tại sao một quốc gia non trẻ chỉ có trên 200 năm lập quốc từ những nhóm người Tin Lành trốn chạy khỏi Âu châu vào thế kỷ 17-18, đã trở thành một siêu cường đứng đầu thế giới trên nhiều lãnh vực trong thế kỷ 20 và cho đến hôm nay.

Chìa khóa bí mật nầy cũng giải thích được sự giàu mạnh , và là nơi có đời sống hạnh phúc, của các quốc gia như Do Thái, Đức, Thụy Sĩ và các nước Bắc Âu, là những quốc gia kính sợ Đức Chúa Trời ; nó cũng giải thích được những những phép lạ thần kỳ gần đây , vượt quá sự hiểu biết của con người , tại những quốc gia vốn rất nhỏ bé ở Á Châu như Singapore, Nam Hàn , vốn dĩ là những quốc gia nghèo đói lạc hậu hơn VN vào thập niên 1960-1970, nay đã lột xác trở thành những quốc gia cường thịnh giàu có. Sự bí mật nầy cũng giải thích được tại sao một người vô danh, chưa hề có kinh nghiệm hay thành tích gì trong chính trị lại có thể đắc cử Tổng thống Mỹ gần đây, gần như là một phép lạ, trước một chính trị gia thông minh tài giỏi lão luyện, nặng ký với nhiều thành tích trong sự nghiệp chính trị như bà Clinton.

Thật không có lý do gì hợp lý để giải thích cho những điều nầy ngoại trừ chiếc chìa khóa bí mật nầy : đó là đức tin đặt nơi Thiên Chúa của các dân tộc hay cá nhân nầy .

Ai đã đọc qua Kinh Thánh đều biết các lời hứa nầy của Thiên Chúa dành cho những người hay quốc gia nào kính sợ Chúa , đi trong đường lối Ngài : " Phước cho người nào kính sợ Đức Giê Hô Va và làm theo các điều răn của Ngài. Con cháu người sẽ được cường thịnh trên đất, dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước, của cải và giàu có đều ở trong nhà người " Thi Thiên 112:1-3, " Nước nào có Đức Giê-hô-Va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp, thật có phước thay, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng " Thi Thiên (Thánh Vịnh) 33:12, 1:3

----------------------------