CAC BAI DOC GIA GOI TOI - SAO SỢ VỢ? VỢ LÀ GÌ? Print

Chuyện vui
>> SỢ VỢ
>>Hùng Đào - 18-3-2019


>> Một ông nổi tiếng sợ vợ, bị bạn bè chế nhạo nên ông quyết tâm tìm cách làm mất tiếng xấu nầy.
>>
>> Bạn ông mách rượu sẽ làm ta can đảm, ta sẽ hết sợ vợ. Ông đã mua rượu uống. It lâu sau bạn bè hỏi ông
>>
>> Có thành công không, ông trả lời:
>>
>> - Không thành công chút nào, vì khi tao say, tao nhìn thấy bà thành hai, nên càng sợ hơn nữa.
>>
>>
>> ĐỊNH NGHĨA “VỢ”
>>
>> - Về mặt triết học, vợ là một thực thể độc lập, tồn tại bên ngoài ta, ngoài ý muốn của ta
>>
>> - Về mặt kinh tế, vợ là ngân hàng không có luật pháp và thể lệ, vì gởi vào thì dễ và rút ra thì khó, và không thể kiện cáo được
>>
>> - Về mặt tài sản: Vợ là cái gì rất cũ mà không thể thanh lý được
>>
>> - Về mặt xã hội: Vợ là cà nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta, nhưng lại luôn tố cáo ta là ta làm mất tự do của cô ấy,
>>
>> và nếu ta trả laị tự do thì cô ấy không nhận
>>
>> - Về mặt cổ học: Vợ là loài đồ cổ càng để lâu càng mất giá
>>
>> - Về mặt sinh vật: Vợ đáng sợ hơn mãnh thú vì vợ thuộc dòng sư tử.

----------------------------------