SỐNG TỈNH THỨC - BÀI GẪM 56 - CẦN ĐỨC NHẪN NẠI Print

Chi Tran
Dec 5 at 4:02 AM

Bài gẫm 56: LÀM SAO ĐỂ GIỮ ĐƯỢC ĐỨC NHẪN - NẠI ?

I. Chịu đựng sự chế -nhạo vô lý.

Bây giờ làm thế nào để chúng ta vượt thắng thế gian?

Ma quỷ là địch thù tệ hại, nhưng thế gian lại tệ hại hơn. Nếu ma quỷ không dùng thế gian và những người xấu xa tội-lỗi, chúng đã không dành được nhiều chiến-thắng như thế.

Chúa Cứu-Thế đã cảnh giác chúng ta: "Hãy coi chừng người đời." (Mat-thêu 10:17)

Người đời thường xấu xa hơn cả ma quỷ, vì lời cầu nguyện xua đuổi được ma quỷ; nhưng các bạn xấu lại cám-dỗ ta phạm tội bằng những lời đường ngọt, những lời kích-thích. Để thúc đẩy một người phạm tội, nó cười vào mũi người đó, gọi người đó là người vô dụng, không dám ăn chơi gì cả. Khi không nói được gì thêm nữa, nó gọi người đó là giả hình nhân-đức. Để khỏi nghe thêm những lời tương tự, một ít linh hồn yếu đuối đã nghe theo những lời kích-thích đầy vẻ lừa dối đó, và phạm nhiều tội-lỗi.

Này bạn, chắc chắn là bạn muốn sống tốt lành, bạn hãy chịu-đựng những lời chế-nhạo vô lý như thế của những kẻ xấu nết. Họ khó chịu khi thấy đời sống tốt lành của những người nhân-đức. Vì sao? Vì đời sống tốt lành như những lời quở-trách họ thường xuyên, và họ muốn vứt bỏ những lời quở-trách khó chịu đó. Nhưng, mặc cho thế gian nói gì thì nói, chúng ta hãy có một nhận-thức đứng đắn: "Những ai muốn sống đạo đức trong Chúa Giêsu Kitô, sẽ phải chịu bắt bớ, khổ cực." (2 /Ti-mô-tê 3 : 12)

Cũng vậy, các Thánh đều phải bắt-bớ cách này hay cách khác. Ai thánh-thiện hơn Chúa Giêsu? Thế mà thế gian đã bắt bớ Ngài, và giết chết Ngài trên thập-tự giá.

II. Dại khôn , khôn dại.

"Lưỡi không xương nhiều đường lắt-léo", thường thường lý-luận trần gian trái với lý lẽ ngay chính của Chúa. Trần gian kể là khôn, Chúa Giêsu lại cho là dại: "Sự khôn ngoan thế gian này là sự điên dại trước mặt Chúa." (1/Cô-rin-tô 3 : 19)

Trái lại, thế gian cho là dại, Chúa lại cho là khôn: "Tiếng nói của thâp-giá đối với kẻ hư hỏng là điên dại. Còn đối với các người được cứu-rỗi tức là chúng ta, thập-giá là sức mạnh của Thiên-Chúa." (1/Cô-rin-tô 1: 18)

Chúng ta thật sự được an-ủi: "Chúng nguyền-rủa, nhưng Người sẽ chúc lành. Những kẻ dấy lên hại tôi phải xấu-hổ, còn tôi-tớ Người sẽ được vui mầng." (Thánh Vịnh 109 : 28)

Cứ để những người tội-lỗi nói gì thì nói, chúng ta cứ tiếp tục sống đẹp lòng Chúa.

Càng bị chống-đối, càng bị khinh-chê vì làm việc lành, chúng ta càng đẹp lòng Chúa và càng có công phúc. Khi những người xấu xa phỉ-báng chúng ta, chúng ta hãy dâng cho Chúa. Mặt khác, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng ta ánh sáng để chúng ta can-đảm bước đi trong đường ngay chính. Chúng ta đừng hổ-thẹn khi phải tỏ ra mình là một tín-hữu, vì: "Ai hổ thẹn vì Ta, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người đến trong vinh quang của chính mình." (Luca 9 :26)

III. Cửa hẹp đưa đến cõi sống.

Muốn được cứu-rỗi, chúng ta phải chịu đau khổ. "Cửa hẹp và đường hẹp dẫn đến sự sống, song ít người tìm được lối ấy." (Mat-thêu 7:14) "Muốn vào Nước Trời phải cố gắng, và chỉ có những người hăn-hái mới chiếm được nước đó." (Mat-thêu 11:12).

Muốn tiến tới trong đường nhân-đức, chúng ta phải cố gắng nhiều nhất vào bước đầu, để diệt-trừ các tật xấu và tập các đức tính tốt. Một khi đã tập được thói quen tốt lành, việc giữ luật Chúa trở nên dể dàng, dịu-ngọt.

Chúa đã phán với Thánh Bridget rằng những ai tập các nhân-đức phải can đảm và kiên-nhẫn, để lúc đầu bị gai châm đau đớn, nhưng dần dần các gai góc trở thành những đoá hoa hồng thơm ngát.

Bạn thân mến, Chúa Giêsu đang nói với bạn như Ngài đã nói xưa với người bất toại: "Ông đã được lành mạnh rồi; đừng phạm tội nữa, e lại phải khốn-nạn hơn trước." (Gioan 5 :14).

Thánh Bê-na-đô nói thêm: "Ngã lần sau khốn-khổ hơn ngã lần đầu."

Khốn cho những ai bỏ đường công-chính của Chúa: "Khốn cho những trẻ con ngỗ-nghịch." (I-sai-a 30 : 1)

Họ phải trừng phạt, vì: "Chúng về phe những kẻ chống lại ánh sáng. Chúng chẳng thấy đường đi và không theo nẻo ánh sáng." (Gióp 24 : 13) "Nếu người công-chính quay lưng không theo đường công-chính và làm điều ngang trái... nó sống được sao? Tất cả những việc công-chính nó đã làm, sẽ không còn được nhớ đến,,, nó sẽ phải chết." (Ê-dê-ki-en 18 : 24)

LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.

Lạy Chúa, bao phen con đã đáng phải phạt, vì tội-lỗi con đã phạm! Con cảm tạ lòng từ-bi Chúa không nở bỏ rơi con trong cảnh tối-tăm về mặt thiêng-liêng, để con không còn được hưởng chút ánh sáng nào. Con đã xúc-phạm đến Chúa nặng nề biết bao!

Lạy Đấng Cứu-Chuộc con, con sẽ: "Ca ngợi lòng từ-bi Chúa đến muôn đời."

Trong quãng đời con lại, con sẽ cao-rao lòng nhân-hậu Chúa và yêu mến Chúa. Con đã bội-bạc với Chúa, bây giờ con xin gớm ghét những điều bội-bạc đó trên hết mọi sự. Xin Chúa giúp con để ngọn lửa yêu mến bừng cháy trong con.

Lạy Chúa, con yêu Chúa vì Chúa là Đấng muôn đời đáng mến yêu. Từ nay về sau, con chỉ yêu một mình Chúa mà thôi.

Lạy Chúa Cha hằng có đời đời, nhờ công-nghiệp Chúa Giêsu, xin Chúa cho con đức nhẫn-nại để con luôn sống trong hồng-ân và tình yêu của Chúa đến mãn đời.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Trạng-sư, là nguồn hy-vọng, là chốn con ẩn-náu, xin Mẹ bầu-cử với Chúa cho con đức Nhẫn-nại đến cùng. Vì tình yêu của Mẹ đối với Chúa Giêsu, xin giúp con được những ơn con đang xin.

Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri
(Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)

-----------------------