SỐNG TỈNH THỨC - KHÔNG LÀM TÔI TIỀN CỦA Print

Chi Tran

KHÔNG LÀM TÔI TIỀN CỦA

LỜI CHÚA :
"Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được" (Mt 6,24)

SUY NIỆM/SỐNG VÀ CHIA SẺ :
Tại sao Chúa bảo chúng ta không thể làm tôi cho tiền bạc dù tiền rất cần thiết trong cuộc sống ?
Thưa, vì ta đứng trước một áp lực rất lớn là phải kiếm ra thật nhiều tiền để mua sắm tiện nghi, các phương tiện đáp ứng các nhu cầu vật chất của cuộc sống. Khi chỉ biết mải mê chạy theo việc kiếm tiền để thỏa mãn những nhu cầu cuộc sống, ta không còn là ông chủ, nhưng trở thành đầy tớ của tiền bạc.
Khi là đầy tớ của tiền bạc, ta sẽ không còn quan tâm chăm chút cho các mối tương quan giữa ta với Chúa, với người khác, vốn là nền tảng hạnh phúc của cuộc đời. Không lạ gì tiền của có thể làm con người đánh mất nhân cách, hạ thấp nhân phẩm, bất trung, bất nghĩa, và độc ác gian tà.
Lẽ sống của người môn đệ của Chúa Kitô là Nước Trời ; thế nên, tiền bạc chỉ là phương tiện phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu của đời sống, và là phương thế giúp ta mua lấy bạn hữu, qua việc trợ giúp cho người nghèo khổ, đóng góp cho những công trình công ích trong xã hội và Giáo Hội.
Tiền của có thể trở thành phương tiện giúp ta đạt tới cùng đích là Nước Trời, nhưng cũng có nguy cơ đẩy ta ra xa Chúa để tìm kiếm những hưởng thụ của thế gian. Ta hãy can đảm nói không với tinh thần duy vật, chủ nghĩa hưởng thụ, để có thể làm tôi Thiên Chúa.
Hãy ghi nhớ Lời Chúa dạy : "Anh em phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ" (1Tm 6,18).

CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho con biết chọn Chúa là gia nghiệp cuộc đời con. Xin cho con vui vẻ sống siêu thoát với của cải trần gian. Amen.

--------------------------------------------------