SỐNG TỈNH THỨC - MỘT PHÚT SUY TƯ- Print

qua1955
Sun, Mar 29 at 3:21 PM

Phút suy tư cho một thời gian thay đổi:

"Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :
một thời để chào đời, một thời để lìa thế ;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành ;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ;
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;
một thời để than van, một thời để múa nhảy."(Ecl. 3, 1-4)

Chúa Giêsu nói với một người phụ nữ Samari: "Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế."(Ga. 4, 23-24)

Do cuộc khủng hoảng của đại dịch, đây là thời gian các giáo dân không thể tham dự thánh lễ bằng sự hiện diện thật sự trong thánh đường như bình thường. Mặc dù không là bí tích qua thánh lễ chiếu trên truyền hình. Tôi vẫn thể hiện đức tin thực sự của mình với Thiên Chúa khi tham dự thánh lễ phát hình trực tiếp qua các phương tiện truyền thông có sẵn. Tôi phải chuẩn bị cho mình một cách xứng hợp để tham dự thánh lễ với đầy phẩm giá như trong nhà thờ.

Tôi có thể thờ phượng Chúa trong tình yêu và sự thật khi tham dự thánh lễ qua phương tiện truyền thông như Chúa Giêsu đã nói cho đến khi nó có thể trở lại tình trạng bình thường như trước đây. Mặc dù không thể lãnh nhận Thánh Thể thật sự, tôi vẫn cầu nguyện và rước lễ cách thiêng liêng như hội thánh đã dạy.

Thiên Chúa là tình yêu! Ngoài giờ thánh lễ, tôi có thể thờ phượng Thiên Chúa trong tình yêu và sự thật ở mọi nơi mọi lúc. Đó là một sự cầu nguyện liên tục trong suốt cuộc sống hàng ngày. Tôi phải nâng tâm trí và linh hồn của tôi lên Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu là Chúa Cha trên trời.

Tham dự thánh lễ như là một sự bó buộc và không có tình yêu đích thực thì không phải là sự thờ phượng Thiên Chúa chân thật. Đó sẽ không làm hài lòng Thiên Chúa vì 'Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích."(Mt. 15, 8-9)

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện THEO THÁNH VỊNH 25, 1-9 dưới đây:

(CÓ THỂ CẦU NGUYỆN MỘT CÁCH TÍCH CỰC: "NHỜ ƠN CHÚA CON QUYẾT TÂM......."/NGOÀI XIN ƠN}.

Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA.
Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.
Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, chỉ người nào tự dưng phản phúc mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.
Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.
Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.
Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu. Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.
Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.
CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người. (TV. 25, 1-9)

Bình an của Chúa Kitô!

--

My thought for a time to change:

"There is an appointed time for everything, and a time for every affair under the heavens.
A time to give birth, and a time to die; a time to plant, and a time to uproot the plant.
A time to kill, and a time to heal; a time to tear down, and a time to build.
A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance."(Ecl. 3, 1-4)

Jesus said to a Samaritan, "But the hour is coming, and is now here, when true worshipers will worship the Father in Spirit and truth; and indeed the Father seeks such people to worship him. God is Spirit, and those who worship him must worship in Spirit and truth."(Jn. 4, 23-24)

Due to a pandemic crisis, this is a time I can not attend the Holy mass physically in the Church as normal. Although there is no sacrament through the televised mass, I still show my true faith in God when attending the live stream mass via the available media. I must prepare myself as a way to attend the holy mass in dignity as in the church.

I can worship God in love and truth while attending the televised mass as Jesus said until it can go back to the normal situation like before. Although I could not receive the true Eucharist, I prayed and received Holy Comm as the church taught me.

God is love! Besides the holy mass, I can worship God in love and truth at any time and everywhere. It is a continuous prayer throughout daily life. I must lift up my heart and soul to almighty and everliving God, the heavenly Father.

Attending the holy mass as an obligation and without true love is not true worship. It would not please God because 'This people honors me with their lips, but their hearts are far from me; in vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts.'"(Mt. 15, 8-9)

Let's pray:

To you, O LORD, I lift up my soul, my God, in you I trust; do not let me be disgraced; do not let my enemies gloat over me.
No one is disgraced who waits for you, but only those who are treacherous without cause.
Make known to me your ways, LORD; teach me your paths.d
Guide me by your fidelity and teach me, for you are God my savior, for you, I wait all day long.
Remember your compassion and your mercy, O LORD, for they are ages old.
Remember no more the sins of my youth; remember me according to Your mercy, because of your goodness, LORD.
Good and upright is the LORD, therefore he shows sinners the way,
He guides the humble in righteousness, and teaches the humble his way."(Ps. 25, 1-9)

Peace of Christ!

--------------------------------