SỐNG TỈNH THỨC- LỜI CẦU MÙA DỊCH LCTX Print

nguyenthi leyen

KHẨN CẦU LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

LẠY THIÊN CHÚA NHÂN TỪ ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT, XIN THA THỨ MỌI TỘI LỖI CHÚNG CON

NHÂN DANH CHÚA GIÊSU XIN CHA BẰNG THÁNH THẦN XUA TRỪ DICH BỆNH CORONA, MỌI SỰ DỮ, TỪ SATAN ĐANG VÂY BỦA HÃM HẠI THỂ XÁC VÀ LINH HỒN CHÚNG CON

NHÂN DANH CHÚA GIÊSU XIN CHA BẰNG THÁNH THẦN THA TỘI CHO CHÚNG CON

XIN CHÚA BAN MÁU CỰC THÁNH THANH TẨY SẠCH TỘI LỖI, TIÊU DIỆT, CHỮA LÀNH MỌI BỆNH DỊCH, PHẦN HỒN PHẦN XÁC VÀ TÂM LINH CHO CHÚNG CON

XIN CHÚA CHA NGỰ TRỊ , CHÚA CON LÀM CHỦ, CHÚA THÁNH THẦN TRÀN ĐẦY TÂM THÂN CHÚNG CON AMEN.

LẠY BA NGÔI THIÊN CHÚA , TOÀN NĂNG ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT
CHÚNG CON TIN , THỜ KINH , CẢM TẠ , YÊU MẾN CHÚA
XIN CHÚA XÓT THƯƠNG THA THỨ TỘI LỖI CHÚNG CON
XIN CHÚA CHỮA LÀNH VÀ BAN SỰ BÌNH AN CHO CHÚNG CON.

LẠY MẸ MARIA TỪ BI !
CHÚNG CON CẢM TẠ, TÔN VINH , YÊU MẾN MẸ
XIN MẸ KHẨN CẦU CÙNG CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON

LẠY THÁNH CẢ GIUSE HAY CỨU GIÚP KẺ KHỐN CÙNG
CHÚNG CON CẢM TẠ, TÔN VINH, YÊU MẾN THÁNH CẢ
XIN CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON

LẠY TOÀN THỂ TRIỀU THẦN THÁNH TRÊN THIÊN QUỐC !
XIN THIÊN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON,
CHÚNG CON CÁM ƠN CÁC NGÀI

AMEN.

---------------------------------